تعطیلات خوش بگذرد!

طرحی که قرار بود، دستِ نمایندگان را در امرِ نظارت بازتر کند، به ناگاه و با تلاش ِ مجدانه!ی هیئت رئیسه و آقای لاریجانی، با یک قید، از مجلس شورای اسلامی خلع ید کرده و خطوط قرمز تعیین شده را با تصمیماتِ شورای عالی امنیت ملی تخصیص می زند. و به عبارت دیگر، توپ را از زمین ِ مجلس به جایِ دیگری شوت می کند و اصل طرح را شیر بی یال و دم و اشکمی می کند که اصلا معلوم نیست چرا باید تصویب شود و با این قیود و خلع یدها فلسفه نام گذاری اش چیست؟!

بسم الله الرحمن الرحیم
معیار هم، فرمایشات امام و وصیت نامه امام و همین بیستوچند جلد بیانات امام است؛ این معیار است. نگاه کنیم ببینیم مجموعهی بیانات امام چه رفتاری را، چه جهت گیری ای را برای انقلاب و برای نظام جمهوری اسلامی ترسیم میکند؛ روی این مواضع بایستی ایستاد؛ باید شاکلهی مجلس این باشد. اگر این شد، آنوقت در پرتگاه هولناک فرو غلتیدن در نظام سلطه ما دچار نخواهیم شد؛ در یک چنین پرتگاه هولناکی فرو نخواهیم غلتید؛ والّا اگر این نشد، خطرات در این زمینه زیاد است.۱۳۹۴/۰۳/۰۶
نمایندگان محترم ملت ایران در مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
اهمیت موضوع هسته ای و مذاکرات پیرامون آن امروز بر هیچ کس پوشیده نیست، ونیز بر کسی پوشیده نیست که مساله هسته ای در شرایط کنونی دیگر صرفا مساله هسته ای نیست! امروز خاکریز هسته ای روی مرزهای استقلال و عزت کشور قرار دارد.
به تناسب ِ بالا بودن ِ حساسیت مذاکراتِ هسته ای ، نقد ریزبینانه و توجه به اطراف مذاکرات به ویژه در میان ِ مسئولین، اهمیت بالاتری می یابد.
اما در طول دو سال گذشته، کارنامه مجلس شورای اسلامی در مورد موضوع هسته ای متاسفانه قابل دفاع نیست، از همین باب بر خود فرض دیدیم تا چند نکته ای را از باب تذکر، تقدیم کنیم:
1. بی توجهی به اصول 77 و 125 قانون اساسی:
بر اساس اصول هفتاد و هفتم و صد و بیست و پنجم قانون اساسی، معاهدات بین المللی ِ جمهوری اسلامی ایران می بایست از فیلتر تصمیم گیری مجلس بگذرد. اما پس از توافق نامه ی نامتوازن و پرنقص ژنو، شما _نمایندگان مردم _با نهایت تاسف، تقریبا هیچ نکردید و وظایف مصرّح خود در قانون اساسی را به هیچ انگاشته و گذشتید و از وظایفی که قانون اساسی به واسطه اعتماد ِ ملت بر دوشتان قرار داده در جهت ِ تامین حقوق ِ دینی و میهنی ِ مردم که دستاورد به خون شهیدان آغشته ی دانشمندان کشور است، استفاده نکردید.
عجیب تر آن که آقای لاریجانی ، پیش از مذاکرات لوزان، پیشاپیش راه را بر هر توافقی باز می گذارند و می فرمایند توافقات پیش رو نیازی به تایید مجلس ندارد!
و بعد از بیانیه لوزان، مجلس، بر سر عهدی که رئیس مجلس داده بود می ماند و حتی در مورد ِ انتشارِ فکت شیت ایرانی که رهبری صراحتا مطالبه فرمودند و مردم تا همین الآن چشم انتظار آن هستند، کوتاهی می کند.
و در حالی که امر علنی و صریح رهبری با بی توجهی ِ دولت مواجه شده، بیانیه ی ارشادی و بدون استفاده از موقعیت و ابزار قانونی، ولو از جانبِ 270 نماینده ی مجلس بیشتر،به رفعِ تکلیف می ماند.
2. قوه مقننه و خطوط قرمز:
خطوط قرمز مذاکرات ِ هسته ای که چهارچوب ِ حرکت دیپلمات های کشور را مشخص می کند و از تمامیت صنعت هسته ای کشور در معاهدات ِ بین المللی حراست می کند، بارها در کلامِ رهبری مورد اشاره قرار گرفته است.
از طرف دیگر، این خطوط قرمز، می تواند و باید به عنوانِ ابزاری مهم در جهتِ نظارت دقیقِ نمایندگان بر روند مذاکرات قرار گیرد.
عجیب است در حالی که خطوط قرمزِ مذاکرات بارها مورد خدشه قرار گرفته، هیچ اقدامی در جهتِ فرآوری ِ موارد مهمی که در کلامِ رهبری به عنوان خطوط قرمز یاد شده صورت نمیپذیرد و در بعد نظارتی و تقنینی، هیچ اقدام جدی در حفاظت از استقلالِ کشور در چهارچوبِ خطوط ِ قرمز، روی نمی دهد.3. طرح ِ الزام دولت به حفظ دستاوردهای ِ هسته ای ِ کشور :
اخیرا خبری به گوش رسید که گویا قرار است، مجلسِ محترم، با بررسی ِ طرحی تحتِ عنوان ( الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ایِ کشور) به نقش آفرینی جدی تری بپردازد.
اما این بار نیز هیئت رئیسه و شخص رئیس ِ مجلس، ورود کردند و در اقدامی غیر قانونی طرح را با تغییرات ِ جدی مواجه کرده و کارکردش را عوض کردند!
طرحی که قرار بود، دستِ نمایندگان را در امرِ نظارت بازتر کند، به ناگاه و با تلاش ِ مجدانه!ی هیئت رئیسه و آقای لاریجانی، با یک قید، از مجلس شورای اسلامی خلع ید کرده و خطوط قرمز تعیین شده را با تصمیماتِ شورای عالی امنیت ملی تخصیص می زند. و به عبارت دیگر، توپ را از زمین ِ مجلس به جایِ دیگری شوت می کند. و اصل طرح را شیر بی یال و دم و اشکمی می کند که اصلا معلوم نیست چرا باید تصویب شود و با این قیود و خلع یدها فلسفه نام گذاری اش چیست؟!

4. تعطیلات خوش بگذرد!
با وجود اینکه وقتی مجلس در حال فعالیت بود و تعطیل نبود، در زمینه مسائل هسته ای این موضوع صدق نمی کرد، در شرایطی که صنعت هسته ای کشور موردِ تهدید جدی قرار گرفته و دانشمندانِ هسته ایِ کشور محترمانه تهدید به بازجویی می شوند، دبیرِ شورایِ عالی امنیتِ ملی کشور در لیست بازجویی قرار میگیرد، بازرسی ها و دستمال کشی ها از جای جایِ کشور انقلابیمان مورد بحث قرار گرفته، و… حتی اگر شما به تعطیلات تشریف ببرید و لذت عبادت را با پیک نیک و تفریح در آمیزید، جریان داشجویی و امت ِ بیدار در نظارت ِ دقیق بر دستاوردهای ذی قیمت کشور کوتاهی نخواهد کرد و با جدیتِ تمام بر حفظ آن ها خواهد کوشید. إن شاء الله
تاریخ اعمال امروزمان را به قضاوت خواهد نشست…
به امید ظهور عدالت گستر گیتی
جنبش عدالت خواه دانشجویی