برخورد با مأمورانی که موازین قانونی و انسانی را در مواجهه با مهاجران افغانستانی رعایت نکنند

نیروی انتظامی قطعاً با متخلفانی که در انجام مأموریت‌های خود این موازین شرعی، قانونی و حقوق انسانی را رعایت نکنند برخورد کرده و نسبت به این موضوع حساسیت خاصی را دارند

به گزارش عدالتخواهی،سردار سعید منتظرالمهدی در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری تسنیم، در واکنش به برخی انتقادها نسبت به برخورد نامناسب بعضی از مأموران نیروی انتظامی در مواجهه با اتباع بیگانه غیرقانونی و افغانستانی حاضر در ایران و همزمانی با دستور ویژه رهبری به منظور لزوم تحصیل کودکان اتباع افغانستانی فاقد مدارک اقامتی، اظهار کرد: در نظام اسلامی همه در مقابل قانون یکسان هستند و طرح جمع‌آوری اتباع بیگانه‌ای که به صورت غیرمجاز در کشور به سر می‌برند، پیرو دستور کمیسیون اتباع وزارت کشور بوده و از دیرباز در دستور کار نیروی انتظامی بوده است و این در حالی است که اتباع بیگانه غیرقانونی در کشورمان، صرفاً افغانستانی‌ها نبوده و هر تبعه از کشورهای دیگر را شامل می‌شود.

 

وی همچنین با اشاره به دستور ویژه رهبری برای تحصیل کودکان بدون مدرک تأکید کرد: این تدابیر ویژه رهبر انقلاب در خصوص لزوم تحصیل کودکان افغانستانی، نشانگر نگاه والا و انسانی نظام اسلامی است.

سخنگوی ناجا با بیان این‌که مأموران نیروی انتظامی ملزم به رعایت موازین شرعی، قانونی و حقوق انسانی در برخورد با این مهاجران در انجام مأموریت خود هستند، گفت: نیروی انتظامی قطعاً با متخلفانی که در انجام مأموریت‌های خود این موازین شرعی، قانونی و حقوق انسانی را رعایت نکنند برخورد کرده و نسبت به این موضوع حساسیت خاصی را دارند.

 

منتظرالمهدی با اشاره به چرایی برخورد انتظامی پلیس با برخی از این مهاجران غیرقانونی تأکید کرد: متأسفانه تعداد اندکی از این اتباع غیرقانونی، در مقابل انجام مأموریت پلیس مقاومت کرده و دست به اقدامات نابهنجار می‌زنند که فقط در چنین مواردی پلیس ناگزیر به برخورد انتظامی می‌شود.

وی در پایان با برشمردن برخی از تسهیلاتی که از سوی پلیس به مهاجران دیگر کشورها و اتباع افغانستانی ارائه می‌شود، گفت: ایجاد تسهیلاتی همچون اخذ گواهینامه و استفاده از مراکز آموزشی و درمانی برای این اتباع از جمله تسهیلاتی است که از سوی نیروی انتظامی به این اتباع ارائه می‌شود.