چرا امام گفت«جمهوری» اسلامی؟!

امام زخم خنجر نخبگان و طعم شیرین خلوص و وفاداری توده ها و جمهور مردم را در عمق جان خود داشت و جمهوریت را تثبیت کرد تا پاسخی در خور به وفاداری اثبات شده این ملت که آنها را بهتر از امت اسلامی در دوره پیامبر و امیرالمومنین می دانست داده باشد

گفتاری از وحید جلیلی پیرامون جمهوریت درنظام اسلامی، مزایا و ظرفیت های آن همچنین رابطه آن با ولایت فقیه

جهت دریافت جزوه کلیک کنید