آنچه ماندگار است گردن افراشته در برابر خداوند متعال است

عملکرد امروز شما مبنای قضاوت تاریخ خواهد بود. امروز آوردگاه امتحان بصیرت و شجاعت شماست. امروز برخی به شیوه های گوناگون، مردم و نمایندگان مردم را، از عدم توافق با غرب میترسانند اما آنچه ماندگار است حریت و آزادگیست، آنچه ماندگار است گردن افراشته در برابر خداوند متعال است

بسمه تعالی

«البتّه این را هم ما گفتیم که توافق نکردن بهتر از توافق بد است ؛ توافق نکردن از توافق کردنی که در آن، منافع ملّت پامال بشود، عزّت ملّت از بین برود، ملّت ایران با این عظمت، تحقیر بشود، توافق نکردن شرف دارد بر یک چنین توافق کردنی» مقام معظم رهبری(20/1/94)

 

انقلاب اسلامی امروز در یک مقطع تاریخی و تاریخ ساز قرار گرفته است. تعبیر پیچ تاریخی از رهبر معظم انقلاب اسلامی و نیز شرایط منطقه‌ای و جهانی مؤید این موقعیت استثنایی و تاریخی است. در چنین شرایطی، انقلاب اسلامی به بهانه توافق هسته‌ای در معرض یک آزمون بزرگ قرار دارد. مسئله توافق هسته‌ای و تأثیر آن در سرنوشت بلند مدت کشور یک مسئولیت مهم و قطعی، بر دوش دلسوزان انقلاب اسلامی قرار می‌دهد که نمی‌توانند نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشند. چه ساده اند آنان که صحنه را نمیبینند و هدف دشمن را تشخیص نمیدهند، امروز دشمن در پس مذاکرات هسته ای هدفهای شوم دیگری دارد.

 

“غرض آنها حل مشکلات و مسائل نیست – غرضشان یک کار تبلیغاتی است برای اینکه به ملتهای مسلمان نشان دهند که ببینید این نظام جمهوری اسلامی بود با آن سرسختی، با آن ایستادگی، اما عاقبت مجبور شد بیاید باب مصالحه و گفتگو را با ما باز کند. وقتی ملت ایران اینجور است، شماها چه میگوئید دیگر؟ این را برای خاموش کردن و ناامید کردن ملتهای سربرافراشته‌ مسلمان که امروز در بسیاری از کشورهای اسلامیِ اینها نسیم بیداری وزیده است و به خاطر اسلام احساس عزت میکنند، لازم دارند.”

 

دشمن میخواهد ایران انقلابی را به شهروندی آرام برای نظام سلطه سرمایه سالار خودش تبدیل کند تا دیگر بساط چپاول و استبداد و استکبارشان را بر هم نزند. مثل روز روشن است که موضوع هسته فقط بهانه است. امروز موضوع هسته ای نه تنها فقط یک مسئله نیست بلکه بخشی از یک راهبرد دشمن هست. آنها قطعا به این موضوع بسنده نخواهند کرد. پر واضح هست که برجام نقطه آغاز مسیر بی پایان بهانه جویی های غرب است. مسیری که انتهایی ندارد، چرا که دشمنی غرب با انقلاب تمامی ندارد.

 

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی!

 

تاریخ این روزها را خواهد نوشت و آیندگان در خصوص فرد فرد شما قضاوت خواهد کرد؛ چنانکه در خصوص گذشتگان قضاوت می‌کند. فارغ از بحثهایی که در بالا عنوان شد، حتی بررسی متن برجام نیز هر انسان آگاه و آزاد اندیشی را نگران میکند. مگر نه اینکه برجام قرار بود چرخ اقتصاد را بچرخاند؟ ولی بررسی های کارشناسانه متن چیز دیگری میگوید. (متن تفصیلی بررسی کارشناسانه و فنی برجام به پیوست خدمتتان تقدیم میگردد)

 

برجام یعنی محدودیت های بلند مدت را پذیرفته ایم بدون اینکه حتی پول نفت براحتی دستمان برسد. برجام یعنی بسیاری از تحریم ها می ماند و بسیاری هم فقط تعلیق میشود و نه لغو. پس برای چه مذاکره کرده ایم؟ برای چه محدودیت پذیرفته ایم؟

 

برجام یعنی تسلط اطلاعاتی دشمن، برجام یعنی در کمال تعجب چه ما اعتراض کنیم چه 5+1، تحریم های ایران باز خواهد گشت. با این اوصاف آیا شما چنین توافق را شایسته شأن ملت بزرگ ایران میدانید؟

 

توافقی که برداشته شدن تحریم ها را به وقت نامعلومی موکول کرده است، توافقی که قضاوت را به آژانسی واگذار کرده که خودش متهم است، توافقی که همچنان به ایران اجازه دسترسی کامل به چرخه دلار را نمیدهد، توافقی که علی رغم قبول برخی تعهدات بازگشت ناپذیر اما همچنان چماق بازگشت سریع تحریم ها را بالا سر ایران نگه میدارد! حال کدام وجدان بیدار و آزاده ای چنین توافقی را خواهد پذیرفت؟؟

 

 نمایندگان محترم

 

حال این شمایید و وظیفه تاریخی تان. عملکرد امروز شما مبنای قضاوت تاریخ خواهد بود. امروز آوردگاه امتحان بصیرت و شجاعت شماست. امروز برخی به شیوه های گوناگون، مردم و نمایندگان مردم را، از عدم توافق با غرب میترسانند اما آنچه ماندگار است حریت و آزادگیست، آنچه ماندگار است گردن افراشته در برابر خداوند متعال است. در حقیقت هزینه پذیرش چنین توافقی به مراتب بیشتر از نپذیرفتن آن است.

 

و اینک مردم و تاریخ به دقت، عملکردتان را به نظاره نشسته اند.

 

و السلام علی من اتبع الهدی

جنبش عدالتخواه دانشجویی