دولت پس از برجام هسته‌ای و رسانه‌ای «بی بی سی» به دنبال «برجام دیپلماتیک» با انگلیس است

دولت پس از برجام هسته ای و برجام رسانه ای بی بی سی اینک به دنبال «برجام» دیپلماتیک انگلیس است، که این مسئله در مسیر قانونی قرار ندارد. مجلس یک قانونی را با آراء بالا تصویب کرده است، و دولت باید به آن پایبند باشد. این در حالی است که هنوز تغییر جدی در سیاست های دولت انگلیس علیه ایران مشاهده نشده است

دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی گفت: دولت پس از برجام هسته ای و برجام رسانه ای بی بی سی اینک به دنبال «برجام» دیپلماتیک انگلیس است، که این مسئله در مسیر قانونی قرار ندارد.

حسین شهبازی‌زاده دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی در گفتگویی با خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»، درباره حضور مجدد انگلیسی ها در ایران و بازگشایی سفارت این کشور گفت: باید روال قانونی برای بازگشایی سفارت انگلیس در ایران طی شود.

وی افزود: مسئله بازگشایی سفارت این کشور در حالی است که این مسئله هم از لحاظ قانونی و هم از لحاظ انقلابی با منافع کشور در تضاد است.

شهبازی زاده با اشاره به قانون مجلس درباره کاهش سطح روابط با انگلیس در سطح کاردار گفت: مجلس یک قانونی را با آراء بالا تصویب کرده است، و دولت باید به آن پایبند باشد. این در حالی است که هنوز تغییر جدی در سیاست های دولت انگلیس علیه ایران مشاهده نشده است.

دبیر جنبش عدالتخواه در قسمت دیگر اظهارت خود تصریح کرد: چه به دلایل انقلابی و چه به دلایل غیر انقلاب و شهروندی نباید این سفارت خانه بازگشایی شود.

وی افزود: دولت در حالی بر عدم قانون گرایی در دولت قبل اشاره می‌کند که این مسئله مصداق بی قانونی و عدم پایبندی به مصوبات مجلس است.

شهبازی زاده ادامه داد: به نظر می رسد دولت همچون مسئله هسته ای بدنبال مسیر های میانبر و خطرناک برای برای توجیه اقدامات خود است.

این فعال دانشجویی در پایان گفت: دولت پس از برجام هسته ای و برجام رسانه ای بی بی سی اینک به دنبال «برجام» دیپلماتیک با انگلیس است، که این مسئله در مسیر قانونی قرار ندارد.