سوالات حقوقی درخصوص برجام

آیا می دانید پس از راستی آزمایی آژانس (که 12 سال است پرونده ی ایران را علی رغم ارایه ی همه ی مدارک از سوی ایران تایید نکرده است) بازهم به مدت 10 سال پرونده ی ایران همچنان در شورای امنیت باز می ماند؟(بند 14 مقدمه و مفاد عمومی برجام)

سوالات حقوقی:

 • آیا می دانید تعهدات برجام برای طرفین داوطلبانه است ولی چون توافق ضمیمه قطعنامه است برای همه ی کشورها لازم الاجراست و مهم آنست که تعهدات کشورهای مقابل به واسطه ی حق وتو هیچ التزام حقوقی ندارد؟(ابتدای صفحه 4 برجام)

 

 • آیا می دانید حتی در صورت عدم تصویب کنگره امریکا و خروج این کشور از توافق، ایران نمی‌تواند از آن خارج شود چراکه برجام طی قطعنامه‌ای در شورای امنیت مورد تائید قرارگرفته است و بر این اساس بدون توجه به حضور یا خروج هر یک از اعضای 5+1 از توافق، مجبور به رعایت شرایط آن خواهیم بود؟

 

 

 • آیا می دانید اجرای برجام برای همه ی کشورها الزامی است به جز آمریکا؟، چرا که در آمریکا حقوق داخلی آن کشور بر الزامات بین المللی برتری دارد.

 

 • 4- آیا می دانید آمریکا هیچ گونه تعهد الزام آوری برای لغو تحریم هاو اقدامات فراوان ایران(که بخش اعظمی از صنعت هسته ای خود را نابود کرده است) نداده است و تنها متعهد به اثبات حسن نیت شده است ؟(بند 28 برجام)

 

 • آیا می دانید با این توافق ایران به بزرگترین استثنای تاریخ آژانس تبدیل شده و برای هیچ کشوری نباید این رویه اتخاذ شود؟(مورد 11 مقدمه و مفاد عمومی برجام)

 

 

 • آیا می دانید محدودیتها ی زمانی، نظارتی و عملی پذیرفته شده در برجام فراتر از همه ی پروتوکل های موجود در دنیاست و با هیچ کشوری اینگونه رفتار نمی شود؟(بند 15 برجام)

 

 • آیا می دانید توافقی را پذیرفته ایم که درآن قاضی و شاکی یکیست؟(بند 9 و 10 مقدمه و مفاد عمومی برجام)

 

 

 • آیا می دانید قطعنامه فعلی از جهت حقوقی همانند قطعنامه های پیشین است. با این تفاوت که ایران قطعنامه های پیشین را به رسمیت نمی شناخت ولی این قطعنامه با پیشنهاد دکتر ظریف (در اسفند 93)ذیل فصل 7 تعریف شده است و همین امر مسیر برخورد نظامی و سایر تنبیهات بین المللی با ایران را در صورت نقض توافق هموار می کند.

 

 • آیا می دانید هیچ قطعنامه ای علیه ایران لغو نشده است؟(بند 37 برجام)

 

 

 • آیا می دانید اجرای داوطلبانه پروتوکل الحاقی خلاف قوانین کشور است و براساس قانون مصوب مجلس هفتم دولت ایران اجازه ی اجرای داوطلبانه ی پروتوکل الحاقی را نخواهد داشت.(بند 13 برجام)

 

 • آیا می دانید آنچه در قطعنامه وجود دارد و در برجام نیست برای ایران لازم الاجراست و به لحاظ حقوق بین الملل نمی توان آنرا قبول نداشت؟

 

 • آیا می دانید در بندی تحقیرآمیز همه ی دولتها حق دارند کلیه ی محموله ها که به مبدا یا مقصد ایران می روند بازرسی کنند و ایران به یک مجرم بین المللی و باقی کشورها به سربازانی برای آمریکا مبدل گشته اند؟(بند 7 ضمیمه ب قطعنامه)

 

 • آیا می دانید درصورت بازگشت تحریم ها، موضع ایران هیچ التزام واهمیت حقوقی برای 1+5 نمی آورد چرا که ایران صرفا اعلام می کند که تعهدات خود را متوقف می کند ، حال آنکه الزام حقوقی برای قبول طرفین ندارد.(بند 37 برجام)

 

 

 • آیا می دانید توقف تحریم ها طبق توافق وابسته به نظر رییس جمهور آمریکاست و برای آمریکا لازم الاجرا نیست؟(بند 11 پیوست 5 برجام)

 

 • آیا می دانید پس از راستی آزمایی آژانس (که 12 سال است پرونده ی ایران را علی رغم ارایه ی همه ی مدارک از سوی ایران تایید نکرده است) بازهم به مدت 10 سال پرونده ی ایران همچنان در شورای امنیت باز می ماند؟(بند 14 مقدمه و مفاد عمومی برجام)

 

 

 • آیا می دانید بر خلاف عرف بین الملل و برای ایران زمان تعیین کرده اند که پروتوکل الحاقی را هم اجرا و هم از تصویب مجلس بگذراند؟(بند 13 برجام)

 

 • آیا می دانید در صورت اعتراض ایران به نقض تعهد طرف غربی، به صورت خودکار و پس از گذشت ۳۰ روز از این اعتراض، تمامی تحریم‌های اعمال شده توسط قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت علیه ایران باز می‌گردد ؟(بند 11 قطعنامه)

 

 

 • آیا می دانید درصورت نقض قطعنامه شورای امنیت از سوی ایران، امکان اینکه پرونده هسته ای ایران ذیل ماده ۴۲ فصل هفتم منشور ملل متحد گرفته و مجوز حمله نظامی از سوی شورای امنیت صادر شود کاملا وجود دارد؟

 

 • آیا می دانید با پذیرش قطعنامه ی لازم الجرای شورای امنیت ،به دست خودمان امکان رد شدن برجام از طریق روال قانونی در داخل را با هزینه ی بسیار سنگینی مواجه کرده ایم؟

ادامه دارد…