زمان سرب داغ فرا رسیده است!

سلام سردار نیک میدانید، عزت و اقتدار این کشور ره آورد خون دل ها و جانفشانی های چندین نسل از پیش از مشروطه تا کنون است که هم اکنون حفظ و حراست از آن در گرو امانت داری مسئولانه شماست. و نیز میدانید اکنون خاکریز عزت کشور روی موضوع هسته ای قرار گرفته است. رهبری […]

سلام سردار


نیک میدانید، عزت و اقتدار این کشور ره آورد خون دل ها و جانفشانی های چندین نسل از پیش از مشروطه تا کنون است که هم اکنون حفظ و حراست از آن در گرو امانت داری مسئولانه شماست. و نیز میدانید اکنون خاکریز عزت کشور روی موضوع هسته ای قرار گرفته است.

رهبری معظم انقلاب نیز با عطف به همین موضوع با وسواس و جدیت خطوط قرمز صیانت از صنعت هسته ای کشور را در پیشگاه توجه همگان بارها اعلام فرمودند تا سنجه ای بشود برای ارزیابی صحت عملکرد مسئولین. آن چنان که به وضوح قابل مشاهده است ، برجام ،سند قلع و قمع خطوت قرمز هسته ای و عقب نشینی حیرت آور از حقوق هسته ای ملت ایران است. حضرتعالی پیشتر در اقدامی هوشمندانه و به موقع در پاسخ به تبعات امنیتی_نظامی توافقات فرموده بودید : «پاسخ بازدید از مراکز نظامی ایران را با سرب داغ خواهید داد.»


سردار گرانسنگ


اکنون زمان سرب داغ فرا رسیده است! یوکیا آمانو گویی برای سنجیدن جدیت ادعای شما و اهمیت اسرار نظامی کشور به نمایندگی از همکاران جاسوس و مزدورش در مقابل دیدگان مسئولان بلند پایه کشور و با لبخند از پارچین بازدید کرد.


جنبش عدالتخواه دانشجویی امیدوار است، شما و دیگر خواص و صاحبان کرسی و مسئولیت در کشور با تعصب و شجاعت در این وانفسای سکوت و برجام و در نوردیده شدن خطوط قرمز استقلال و امنیت کشور ، به وظایف و تکالیف انقلابی و میهنی تان عمل کنید.


به امید ظهور عدالت گستر گیتی
جنبش عدالتخواه دانشجویی