مجتبی رئیسی دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی شد

با رای شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی مجتبی رئیسی دبیر این اتحادیه دانشجویی شد.

 

به گزارش عدالتخواهی، با رای شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی مجتبی رئیسی دبیر این اتحادیه دانشجویی شد.

بنابراین گزارش، اخیرا انتخابات شورای مرکزی اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی برگزار شد و در این انتخابات مجتبی رئیسی، محمدجواد جلال‌فرد، محمدجواد معتمدی، سعید نجیبی و مائده تدینی، محبوبه جوهری و محمد حسن‌زاده به عنوان اعضای شورای مرکزی این اتحادیه دانشجویی انتخاب شدند.

لازم به ذکر است، سیدمصطفی موسوی، سلمان کدیور و حسین شهبازی نیز به عنوان اعضای شورای نظارت جنبش عدالتخواه دانشجویی انتخاب شده بودند.