سوالات حقوقی،فنی و اقتصادی درخصوص برجام

37. آیا می دانید ایران برای ده سال سراغ تحقیق و توسعه فناوری های دیگر جداسازی ایزوتوپ اورانیوم نخواهد رفت و عملا راه تحقیق و توسعه در این موضوع در عصر تکنولوژی برایمان بسته شده است؟
38. آیا می دانید ایران تا ابد نباید وارد بازفرآوری سوخت شود؟(بند 11، 17 و 18 ضمیمه 1 برجام)

1. سوالات حقوقی:

2. آیا می دانید تعهدات برجام برای طرفین داوطلبانه است ولی چون توافق ضمیمه قطعنامه است برای همه ی کشورها لازم الاجراست و مهم آنست که تعهدات کشورهای مقابل به واسطه ی حق وتو هیچ التزام حقوقی ندارد؟(ابتدای صفحه 4 برجام)

3. آیا می دانید حتی در صورت عدم تصویب کنگره امریکا و خروج این کشور از توافق، ایران نمیتواند از آن خارج شود چراکه برجام طی قطعنامهای در شورای امنیت مورد تائید قرارگرفته است و بر این اساس بدون توجه به حضور یا خروج هر یک از اعضای 5+1 از توافق، مجبور به رعایت شرایط آن خواهیم بود؟

4. آیا می دانید اجرای برجام برای همه ی کشورها الزامی است به جز آمریکا؟، چرا که در آمریکا حقوق داخلی آن کشور بر الزامات بین المللی برتری دارد.

5. آیا می دانید آمریکا هیچ گونه تعهد الزام آوری برای لغو تحریم هاو اقدامات فراوان ایران(که بخش اعظمی از صنعت هسته ای خود را نابود کرده است) نداده است و تنها متعهد به اثبات حسن نیت شده است ؟
a. (بند 28 برجام)
6. آیا می دانید با این توافق ایران به بزرگترین استثنای تاریخ آژانس تبدیل شده و برای هیچ کشوری نباید این رویه اتخاذ شود؟
a. (مورد 11 مقدمه و مفاد عمومی برجام)

7. آیا می دانید محدودیتها ی زمانی، نظارتی و عملی پذیرفته شده در برجام فراتر از همه ی پروتوکل های موجود در دنیاست و با هیچ کشوری اینگونه رفتار نمی شود؟
8. (بند 15 برجام)
9. آیا می دانید توافقی را پذیرفته ایم که درآن قاضی و شاکی یکیست؟
a. (بند 9 و 10 مقدمه و مفاد عمومی برجام)

10. آیا می دانید قطعنامه فعلی از جهت حقوقی همانند قطعنامه های پیشین است. با این تفاوت که ایران قطعنامه های پیشین را به رسمیت نمی شناخت ولی این قطعنامه با پیشنهاد دکتر ظریف (در اسفند 93)ذیل فصل 7 تعریف شده است و همین امر مسیر برخورد نظامی و سایر تنبیهات بین المللی با ایران را در صورت نقض توافق هموار می کند.

11. آیا می دانید هیچ قطعنامه ای علیه ایران لغو نشده است؟(بند 37 برجام)

12. آیا می دانید اجرای داوطلبانه پروتوکل الحاقی خلاف قوانین کشور است و براساس قانون مصوب مجلس هفتم دولت ایران اجازه ی اجرای داوطلبانه ی پروتوکل الحاقی را نخواهد داشت.(بند 13 برجام)

13. آیا می دانید آنچه در قطعنامه وجود دارد و در برجام نیست برای ایران لازم الاجراست و به لحاظ حقوق بین الملل نمی توان آنرا قبول نداشت؟

14. آیا می دانید در بندی تحقیرآمیز همه ی دولتها حق دارند کلیه ی محموله ها که به مبدا یا مقصد ایران می روند بازرسی کنند و ایران به یک مجرم بین المللی و باقی کشورها به سربازانی برای آمریکا مبدل گشته اند؟(بند 7 ضمیمه ب قطعنامه)

15. آیا می دانید درصورت بازگشت تحریم ها، موضع ایران هیچ التزام واهمیت حقوقی برای 1+5 نمی آورد چرا که ایران صرفا اعلام می کند که تعهدات خود را متوقف می کند ، حال آنکه الزام حقوقی برای قبول طرفین ندارد.(بند 37 برجام)

16. آیا می دانید توقف تحریم ها طبق توافق وابسته به نظر رییس جمهور آمریکاست و برای آمریکا لازم الاجرا نیست؟(بند 11 پیوست 5 برجام)

17. آیا می دانید پس از راستی آزمایی آژانس (که 12 سال است پرونده ی ایران را علی رغم ارایه ی همه ی مدارک از سوی ایران تایید نکرده است) بازهم به مدت 10 سال پرونده ی ایران همچنان در شورای امنیت باز می ماند؟(بند 14 مقدمه و مفاد عمومی برجام)
18. آیا می دانید بر خلاف عرف بین الملل و برای ایران زمان تعیین کرده اند که پروتوکل الحاقی را هم اجرا و هم از تصویب مجلس بگذراند؟(بند 13 برجام)

19. آیا می دانید در صورت اعتراض ایران به نقض تعهد طرف غربی، به صورت خودکار و پس از گذشت ۳۰ روز از این اعتراض، تمامی تحریم‌های اعمال شده توسط قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت علیه ایران باز می‌گردد ؟(بند 11 قطعنامه)

20. آیا می دانید درصورت نقض قطعنامه شورای امنیت از سوی ایران، امکان اینکه پرونده هسته ای ایران ذیل ماده ۴۲ فصل هفتم منشور ملل متحد گرفته و مجوز حمله نظامی از سوی شورای امنیت صادر شود کاملا وجود دارد؟

21. عراقچی: بله از نظر حقوقی امکانش هست.تاریخش ذکر شه و مکانش
22. آیا می دانید با پذیرش قطعنامه ی لازم الجرای شورای امنیت ،به دست خودمان امکان رد شدن برجام از طریق روال قانونی در داخل را با هزینه ی بسیار سنگینی مواجه کرده ایم؟

سوالات فنی:

23. آیا می دانید ماهیت آب سنگین اراک که از ارزش ویژه ای برای کشور برخورداربود به کلی از بین می رود و دیگر باید به آن راکتور آب سبک بگوییم؟(بند 2 ضمیمه 1 برجام)

24. آیا می دانید قلب راکتور اراک به شکل تحقیرآمیزی با بتن پر می شود؟ (بند 3 ضمیمه 1 برجام)
25. آیا می دانید بازطراحی راکتور اراک در مقایسه با ساخت راکتور در حالتی که از صفر شروع شود بیشتر زمان می برد؟
26. آیا می دانید با تخریب راکتور اراک تا چندین سال ایران به طور کامل برای تأمین رادیوداروهای مورد نیازش به خارج وابسته خواهد شد؟
27. آیا می دانید طراحی راکتور جدید باید موبه مو به 1+5 و اروپا ارایه شده و در صورت اجازه ی آنها راکتورمان را بسازیم؟(بند 5 ضمیمه 1 برجام)

28. آیا می دانید ایران دیگر سوخت های مورد نیاز برای رآکتور کنونی اراک را حق نداردبسازد و حتی تست کند و باید هرچه هم تا کنون تولید کرده از دست بدهد و آنرا از کشورهایی بخرد که تا کنون هیچ گاه به تعهداتشان عمل نکرده اند؟(بند 10 ضمیمه 1 برجام)

29. آیا می دانید ایران تا ابد اجازه ی ساخت راکتور آب سنگین را نخواهد داشت؟(بند 16 ضمیمه 1 برجام)

30. آیا می دانید 10940 سانتریفیوژ را در نطنز از جا کنده و برای 10 سال در انبار نگه داری کرده و با بقیه تا حد تنها 3.67 درصد غنی سازی خواهیم کرد؟(بند 27 ،28 و 29 ضمیمه 1 برجام)

31. آیا می دانید با از جا درآوردن سانتریفیوژها، 30 تا 50 درصد آنها دچار مشکلات سیستمی می شوند؟

32. آیا می دانید در فردو علاوه بر سانتریفیوژها، در اقدامی تحقیرآمیز ،تمام زیرساختهای مربوط به آنها نیز باید کنده و در انبار نگه داری شوند و دیگر قابل استفاده نخواهند بود؟(بند 48 ضمیمه 1 برجام)

33. آیا می دانید با توجه به موقعیت استراتژیک امنیتی و فنی فردو پذیرفته ایم بعد از اتمام دوره ی 15 ساله ی محدودیت غنی سازی، هیچ گاه درآنجا غنی سازی برای نیازهای صلح آمیز نداشته باشیم؟(بند 44 و 45 ضمیمه 1 برجام)

34. آیا می دانید تا 10 سال اجازه ی تولید سانتریفیوژIR-8,IR-6 را نداریم و نمی توان از آنها استفاده یا حتی در مقیاس واقعی بر روی آنها تحقیق نمود بلکه باید آنها را در سالنهایی روی زمین انبار نمود؟(بند 63 ضمیمه 1 برجام)

35. آیا می دانید بعد از 10 سال تنها ۱۰۰۰ ماشین ir-2 فعال در نطنزو آنچه تازه شروع به تولید شده است را خواهیم داشت وجالب تر آنکه آنها را باید روی زمین قرار بدهیم تا به راحتی برای انهدام در تیر رس دشمن باشند؟(بند 63 ضمیمه 1 برجام)

36. آیا می دانید درآمریکا ماشینهایی با حدود 300 سو کار می کنند ، در حالی که ir-8 ایران (با محدودیتهای 10 ساله ای که دارد)حدود ۲۴ سو توان دارد؟(بند 63 ضمیمه 1 برجام)

37. آیا می دانید ایران برای ده سال سراغ تحقیق و توسعه فناوری های دیگر جداسازی ایزوتوپ اورانیوم نخواهد رفت و عملا راه تحقیق و توسعه در این موضوع در عصر تکنولوژی برایمان بسته شده است؟

38. آیا می دانید ایران تا ابد نباید وارد بازفرآوری سوخت شود؟(بند 11، 17 و 18 ضمیمه 1 برجام)

39. آیا می دانید اگر ایران به همین روند قبل از توافق ادامه می داد ظرف 3 تا 4 سال قادر به تامین سوخت نیروگاه بوشهر بود اما اکنون تا10 سال اجازه ی غنی سازی بالای 3.67 درصد را ندارد و تا ابد اجازه ی تامین سوخت بوشهر را ندارد؟ (بند 11، 17 و 18 ضمیمه 1 برجام)

40. آیا می دانید پژوهشگران کشور به مدت ۱۰سال نباید به ایده های خود در زمینه بهبود سانتریفیوژها بها بدهند و این بستری برای نابودی صنعت بومی هسته ای خواهد بود؟

41. آیا می دانید ماشینهای Ir-2 در سال 92 آماده ی تولید صنعتی بوده و امروز تا سالها حق تولید آن را نداریم؟

42. آیا می دانید کدام کشور در اعماق زمین با هزینه ای بسیار و امنیت فراوان در برابر حملات هوایی مرکزی صرفا برای تحقیقات ایجاد می کند؟(بند 44 ضمیمه 1 برجام)

43. آیا می دانید صنعتی شدن IR-8 حداکثر تا دو یا سه سال دیگر میسر بوده است؟

44. آیا می دانید درحالی که امروز می توانستیم با ماشینهای IR-2m، 5 برابر ظرفیت فعلی غنی سازی داشته باشیم می بایست تا 10 سال فقط از آنها برای جایگزینی ماشینهای خراب شده استفاده کنیم؟(بند 29 ضمیمه 1 برجام)

45. آیا می دانید برچیده شدن زیرساخت ها و سانتریفیوژها بازگشت پذیری ایران را بسیار کند و پر هزینه خواهد کرد؟

a. سوالات اقتصادی

46. آیا می‌دانید اجرای تعهدات اروپا منوط است به انجام تعهدات ایران به گونه‌ای که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آنها را راستی آزمایی کند؟

47. آیا می‌دانید تا زمانی که ایران تمامی تعهدات خود (غیر از اجرای پروتکل الحاقی و بند ۳.۱) را انجام ندهد و آژانس آنها را راستی‌آزمایی نکند، روز اجرا فرانخواهد رسید؟

48. آیا می‌دانید روز اجرا هیچ قید زمانی نداشته و در نتیجه امکان دارد سال‌ها به طول بینجامد؟

49. آیا می‌دانید اتحادیه اروپا تنها در روز اجرا به تعلیق برخی از موارد قانون تحریمی خود (Council Decision) متعهد شده است؟

50. آیا می‌دانید تا ۸ سال دیگر اروپا هیچ کدام از قوانین تحریمی را لغو نمی‌کند؟

51. آیا می‌دانید با تعلیق تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران به طور جدی رخ نخواهد داد؟

52. آیا می‌دانید که در روز اجرا تنها اتحادیه اروپا متعهد به تعلیق برخی از تحریم‌ها شده است و کشورهای عضو اتحادیه اروپا هیچ‌گونه تعهدی برای برداشتن تحریم‌های ملی خود ندارند؟ برای نمونه کشور انگلیس که تحریم ملی بیمه‌های کشتیرانی را اعمال کرده است، تعهدی برای برداشتن آن ندارد؟

53. آیا می‌دانید تعلیق تحریم سوئیفت از سوی اتحادیه اروپا به ۸ سال بعد موکول شده است؟

54. آیا می‌دانید تعلیق تحریم‌های نرم‌افزاری، فلزات و … از سوی اتحادیه اروپا به ۸ سال آینده موکول شده است؟

55. آیا می‌دانید اتحادیه اروپا تحریم‌ بانک‌های سپه، صادرات، مهر و انصار را تا ۸ سال دیگر حفظ خواهد کرد؟

56. آیا می‌دانید اتحادیه اروپا تحریم دانشگاه‌های شریف، مالک اشتر و بهشتی را تا ۸ سال دیگر حفظ خواهد کرد؟

57. آیا می‌دانید که اتحادیه اروپا تحریم‌های خود علیه سازمان صدا و سیما را بر نخواهد داشت؟

58. آیا می‌دانید اجرای تعهدات آمریکا منوط است به انجام تعهدات ایران به گونه‌ای که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آنها را راستی آزمایی کند؟

59. آیا می‌دانید آمریکا در روز اجرا تنها به توقف موقت اجرای تحریم‌ها متعهد شده است؟

60. آیا می‌دانید توقف موقت اجرا از تعلیق نیز کم ارزش‌تر است؟

61. آیا می‌دانید آمریکا توقف موقت اجرای تحریم‌ها را منوط به اختیارات رئیس جمهور آمریکا کرده و بر اساس آن هر ۴ ماه یا ۶ ماه رئیس جمهور آمریکا باید معافیت‌های تحریمی را اعلام کند؟

62. آیا می‌دانید در صورتی که آمریکا از اعلام منظم معافیت‌های تحریمی خودداری کند، مکانیزم اعتراض ناکارآمد است؟

63. آیا می‌دانید که حتی آمریکا در ۸ سال بعد نیز متعهد به لغو تحریم‌ها نشده است؟ تنها تلاش خود برای این کار را متعهد شده است؟

64. آیا می‌دانید آمریکا تمامی تحریم‌های اولیه خود را حفظ کرده است؟

65. آیا می‌دانید آمریکا تحریم چرخه دلار (U-Turn) برای بانک‌های ایرانی باقی خواهد ماند؟ بر این اساس بانک‌های ایرانی و بانک مرکزی از تراکنش دلاری محروم هستند؟

66. آیا می‌دانید آمریکا تحریم دسترسی به درآمدهای نفتی را حفظ کرده است؟ براین اساس ایران نمی‌تواند درآمد نفتی خود را دریافت کرده و تنها می‌تواند به خرید کالا از کشورهای خریدار نفت مبادرت کند؟

67. آیا می‌دانید کشورهای جدیدی که بخواهند از ایران نفت خام بخرند باید از آمریکا مجوز دریافت کنند؟

68. آیا می‌دانید آمریکا تحریم‌های فلزات و نرم‌افزارها را تا ۸ سال دیگر حفظ خواهد کرد؟

69. آیا می‌دانید آمریکا با قراردادن بندهای موشکی و تسلیحاتی در قطعنامه شورای امنیت مسیر خود برای اعمال تحریم‌های بیشتر در آینده را باز گذاشته است؟

70. آیا می‌دانید شورای امنیت در زمانی محدودیت‌ها و تحریم‌های قطعنامه‌های قبلی را تعلیق می‌کند که آژانس گزارش راستی‌آزمایی اقدامات ایران را ارایه دهد؟

71. آیا می‌دانید شورای امنیت تنها تحریم‌ها گذشته خود را تعلیق کرده و لغو نکرده است؟

72. آیا می‌دانید مکانیزم اعتراض به عدم انجام تعهدات آمریکا و اروپا مسیری یک طرفه بوده و اگر ایران بر شکایت خود اصرار کند، تحریم‌ها دوباره باز می‌گردد؟

73. اوباما
74. اوباما افزود: «هزینه حقه زدن، بسیار بالا خواهد بود. ما ساختاری ایجاد کرده‌ایم که اگر آن‌ها فریبکاری کنند، ما می‌توانیم به صورت یکجانبه، تمام تحریم‌هایی را که حالا هستند، بازگردانیم و آن وقت اقتصاد ایران بار دیگر به شدت تضعیف خواهد شد.»

75. 28- آیا می‌دانید بر اساس توافق جامع ایران در صورت بد عهدی طرف مقابل، هیچ‌گاه نمی‌تواند این بد عهدی را به دنیا اثبات کند؟