متقاضیان مسکن مهر در مقابل مجلس تجمع می‌کنند

جمعی از متقاضیان مسکن مهر در اعتراض به عدم تکمیل و تحویل و همچنین افزایش قیمت چندباره واحدهای در حال ساخت این پروژه، تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند.

به گزارش عدالتخواهی، جمعی از متقاضیان مسکن مهر در اعتراض به عدم تکمیل و تحویل و همچنین افزایش قیمت چندباره واحدهای در حال ساخت این پروژه، تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند.

این تجمع فردا هفتم مهر ساعت 10 صبح در مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.