آغاز تحصن انقلابی مردم، طلاب و روحانیون معظم قم علیه برجام در مسجد اعظم

پس از تحصن دانشجویان، طلاب و مردم تهران در مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به روند رسیدگی به برجام در مجلس، موج اعتراضات به شهر قم رسید و مردم انقلابی و طلاب قم با مطالبه ی رد برجام توسط مجلس عصر امروز در مسجد اعظم قم تحصن خود را آغاز کردند.