رفتن به بالا

آغاز تحصن انقلابی مردم، طلاب و روحانیون معظم قم علیه برجام در مسجد اعظم