نامه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اسفراین به دکتر قوامی

مگر آقایان، مواضع صریح رهبر انقلاب به گوششان نخورده است که این چنین به خواب خرگوشی رفته اند؟ مجلس شورای اسلامی این مسئله را با کدام ترازو می سنجد که متوجه در نوردیده شدن خطوط قرمز استقلال، امنیت و عقلانیت کشور نمیشود؟سوال ما از شما وسایر نمایندگان این است که آیا یک بار محض رضای خدا،برجام را خوانده اید؟اگر نخوانیده اید که وا اسفا و اگر خوانده اید وبا این وجود ساکتید بازهم وا اسفا

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اسفراین نیز به جمع متحصنین مقابل مجلس شورای اسلامی پیوست.این تشکل اسلامی همچنین نامه را خطاب به دکتر قوامی نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی نوشتند.متن نامه  این تشکل را میتوانید در زیر دنلود نمایید.

 

نامه به دکتر قوامی