مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز به تحصن کنندگان مقابل مجلس می پیوندد

مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز ضمن اعتراض به برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) طی بیانیه ای از تحصن حجت الاسلام عمار عمارلو و خانواده ایشان حمایت کرده و خود را با متحصنین و معترضین در شهرهای مختلف تهران، قم و شیراز هم دیدگاه می داند.

یه گزارش عدالتخواهی، مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز به تحصن کنندگان مقابل مجلس شورای اسلامی می پیوندد.

لازم به ذکر است مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز ضمن اعتراض به برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) طی بیانیه ای از تحصن حجت الاسلام عمار عمارلو و خانواده ایشان حمایت کرده و خود را با متحصنین و معترضین در شهرهای مختلف تهران، قم و شیراز هم دیدگاه می داند.

مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز درجهت مسیر این حرکت اعتراضی به روند رسیدگی به برجام و انفعال وزارت خارجه در خصوص مذاکرات هسته ای و فاجعه منا در تجمع امروز شیراز مقابل دفتر وزارت خارجه شرکت می کند و بعد از آن به متحصنین درتهران می پیوندد.