آغاز به کار مجمع دانشجویی آرمان در دانشگاه شیراز

انتخابات مجمع دانشجویی آرمان دانشگاه شیراز برگزار شد و این تشکل عدالتخواه کار خود را در این دانشگاه آغاز کرد.

به گزارش عدالتخواهی، انتخابات مجمع دانشجویی آرمان دانشگاه شیراز با استقبال شمار قابل توجهی از دانشجویان این دانشگاه برگزار شد و این تشکل عدالتخواه رسما کار خود را آغاز کرد.

 

در این انتخابات به ترتیب سجاد كريميان  195 راي، بابك فصيحي 180 راي، علي اصغرمرتضائي راد 176 راي، مينا زردشت 160 رای، موهبت آوازه 118 راي  و اعضاي علي البدل مريم خشنودي 62 راي و ندا حيدري 61 راي به عنوان اعضای شورای مرکزی این تشکل انتخاب شدند.

 

مينا زردشت نیز در این انتخابات به عنوان یکی از 3 عضو هیئت نظارت بر این تشکل انتخاب شد.