سالگرد پیام تاریخی رهبر انقلاب به جنبش دانشجویی «روز مبارزه با استکبار داخلی» است

به اعتقاد ما همانگونه روز 13 آبان روز مبارزه با استکبار جهانی است روز 6 آبان همان روزی که پیام تاریخی رهبری به جنبش دانشجویی صادر شد را روز مبارزه با استکبار داخلی می‌دانیم. به همین خاطر دفاتر جنبش عدالتخواه دانشجویی در سراسر کشور برنامه‌هایی را تدارک دیده و اجرا خواهند کرد.

به گزارش عدالتخواهی، مجتبی رئیسی دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، با اشاره به فرا رسیدن سالگرد پیام تاریخی رهبر انقلاب در 6 آبان 81 به جنبش دانشجویی و نیز در نزدیک شدن به سالگرد یوم الله 13 آبان، گفت: این هفته را باید به عنوان هفته مبارزه با استکبار دانست.

وی این روز را نقطه عطفی در حرکت‌های عدالتخواهانه در سراسر کشور دانست و تاکید کرد: در پیام تاریخی رهبر انقلاب به جنبش دانشجویی به مسائلی مانند مسابقه‌ رفاه‌ میان‌ مسئولان‌، بی‌اعتنایی‌ به‌ گسترش‌ شکاف‌ طبقاتی‌ در ذهن‌ و عمل‌ برنامه‌ریزان‌، ثروت‌های‌ بادآورده، هزینه‌ کردن‌ اموال‌ عمومی‌ در اقدام‌های‌ بدون‌ اولویت‌ و‌ پدیده‌ بسیار خطرناک‌ پیوند قدرتمندان ثروتمند با ثروتمندان قدرتمند اشاره کردند و با طرح این موضوع دریچه جدیدی از مسائل و مشکلات واقعی کشور را برای جنبش دانشجویی گشودند.

رئیسی ادامه داد: مقام معظم رهبری در پیام خود مسئله عدالت را سرآغاز فهرست‌ بلند مسائل‌ کشور دانستند و خطر بروز و ظهور مراکز قدرت و ثروت داخلی را گوشزد کردند. فلذا ما سالگرد پیام «شش هشت» رهبر انقلاب را روز مبارزه با مراکز قدرت و ثروت داخلی، روز مبارزه با یک درصدی‌های وطنی و در یک کلام « روز مبارزه با استکبار داخلی» می‌نامیم.

وی در خاتمه گفت: در سالگرد پیام رهبر معظم انقلاب به جنبش دانشجویی ماموریت عدالتخواهی و مبارزه با مفاسد اقتصادی و مراکز قدرت و ثروت توسط رهبری به دانشجویان سپرده شد و پیام تاریخی معظم‌له منجر به شکل‌گیری جنبش عدالتخواه دانشجویی شد.

رئیسی در خاتمه ضمن تاکید بر مبارزه با فساد اقتصادی گفت: به اعتقاد ما همانگونه روز 13 آبان روز مبارزه با استکبار جهانی است روز 6 آبان همان روزی که پیام تاریخی رهبری به جنبش دانشجویی صادر شد را روز مبارزه با استکبار داخلی می‌دانیم. به همین خاطر دفاتر جنبش عدالتخواه دانشجویی در سراسر کشور برنامه‌هایی را تدارک دیده و اجرا خواهند کرد.