برجام دروازه نفوذ نیست، نتیجه نفوذ است

مجتبی رئیسی: در فضای پس از برجام، خود برجام و تعداد سانتریفیوژها، موضوعیت ندارد بلکه سیرت، محتوا و اصل انقلاب است که باید مورد توجه باشد زیرا استکبار در صدد است یک جمهوری اسلامی تقلبی بسازد که در نظم نوین آمریکا تعریف می شود .

به گزارش عدالتخواهی، به مناسبت سیزده آبان، برنامه “تیتر امشب” شبکه خبر با موضوع “رسالت جنبش دانشجویی” با حضور نمایندگان تعدادی از اتحادیه‌های دانشجویی برگزار شد.

 

مجتبی رئیسی، دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی به عنوان نماینده جنبش در این برنامه حضور داشت.

 

وی درباره دوران پس از برجام گفت: در فضای پس از برجام، خود برجام و تعداد سانتریفیوژها، موضوعیت ندارد بلکه سیرت، محتوا و اصل انقلاب است که باید مورد توجه باشد زیرا استکبار در صدد است یک جمهوری اسلامی تقلبی بسازد که در نظم نوین آمریکا تعریف می شود .

رئیسی با تاکید بر اینکه جنبش های دانشجویی باید خط شکن باشند ولی نیستند اظهار داشت: جریان های دانشجویی در داخل کشور دچار تناقض های جدی است و این تناقض های فکری و عملکردی دانشجویان از نگاه مردم پنهان نمی ماند .

رئیسی

 

نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی با ذکر مثالی صحبت خود را تشریح کرد و گفت: مخالفت با استکبار یک تعریف کلی است و تعریف دقیق آن را بسیاری از دانشجویان نمی دانند ولی به طور کلی مخالفت و مقابله با استکبار جهانی یعنی مقابله با مراکز قدرت و ثروت بین المللی . دانشجویان با صدور بیانیه های مختلف با استکبار جهانی مخالفت می کنند اما توان مخالفت با مراکز قدرت و ثروت داخلی را ندارند و به علت اینکه این مخالفت هزینه زیادی دارد از کنار آن می گذرند.

رئیسی استکبارستیزی را نمود بین المللی عدالتخواهی دانست و افزود: در جمهوری اسلامی زمانی می توانیم حامی محرومان بین المللی باشیم که از محرومان داخلی هم حمایت کنیم. اگر امروز کسانی در کشور خواهان کنار آمدن با آمریکا هستند، به این علت است که ادبیات جامعه تغییر کرده است و به مستضعفان، واژه آسیب پذیر اطلاق می شود.

نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی در پاسخ به پرسشی درباره نفوذ گفت: برجام دروازه نفوذ نیست بلکه نتیجه نفوذ است . بررسی اسناد لانه جاسوسی نشان می دهد که آمریکا برای براندازی از چند مدل خاص استفاده می کند که مدل اصلی او در بیشتر کشورها برای نفوذ، سرمایه گذاری اقتصادی است که در پس آن نفوذ فرهنگی و سیاسی میسر می شود.