بیانیه مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه یاسوج خطاب به مسئولان دانشگاه

با توجه به حرکت مطالبه گونه ای که در این اواخر از سوی تعدادی از دانشجویان شکل گرفته، مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه یاسوج، از این حرکت حمایت کرده و خواهان رسیدگی به وضعیت نامناسب شهید گمنام تدفین در دانشگاه یاسوج می باشیم.

 

بسمه تعالی

«یک موی سر این کوخ نشینان و شهید دادگان به همه کاخ و کاخ نشینان جهان شرف و برتری دارد.»
(امام خمینی ره)

امروزه شاهد هستیم که جمهوری اسلامی ایران به پاس روحیه ی ظلم ستیزی و عدالت جویانه شهیدان این مرزوبوم ،با تبعیت از فرامین حضرت امام خمینی(ره) تن به جور مستکبرین جهان نداده تا ملت ایران در سایه ی امن اسلام، به امنیت و منزلتی دست یابد که هیمنۀ جهانخواران را با چالش جدی روبه رو کند..
از حق جویانی صحبت میکنیم که جان و مال و هستیِ شان را فدای حفظ اسلام ناب محمدی (ص) از خطر انحراف و انحطاط کردند؛ تا مبادا انقلاب از دست ولی نعمتان آن خارج شود، و اسلام تحریف شده جایگزین آن باشد.
حال، مزار این عزیزان، ملجاء پابرهنگان استوار و پایبند به آرمان های امام راحل(ره) میباشد، که متأسفانه با کم توجهی طولانی مدت صاحب منسبان در دانشگاه یاسوج، بارگاه شهید گمنام در بدترین شرایط ممکن قرار گرفته است.
لذا از حضرات مسئول انتظار میرود، به همان میزان که در اندیشه ی مکان آسایش اقشار مختلف دانشجو هستند، پناهگاه مستضعفین را نیز دریابند. چرا که به گفته ی امام بزرگوار؛ تربت شهیدان است که مزار دلسوختگان و دارلشفای آزادگان خواهد بود.
از این رو، با توجه به حرکت مطالبه گونه ای که در این اواخر از سوی تعدادی از دانشجویان شکل گرفته، مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه یاسوج، از این حرکت مایت کرده و خواهان رسیدگی به وضعیت نامناسب شهید گمنام تدفین در دانشگاه یاسوج یباشد.
لازم به ذکر است، دانشجویان حامی عدالت اسلامی، از هیچگونه پیگیری و همکاری در رابطه با ضعف بیان شده، دریغ نخواهد کرد و تا وصول نتیجه بر مطالبۀ خویش مُصِر میباشد.

والعاقبه للمتقین
مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه یاسوج