تحقق پیش‌بینی رهبر انقلاب درباره بازگشت تروریسم خودساخته غرب به خانه‌اش

رهبر معظم انقلاب در چندین نوبت نسبت به تروریسم خودساخته آمریکا و غرب علیه اسلام روشنگری کردند اما سرنوشت این معضل و آتشی که غرب به دامان اسلام انداخته را تسری آن به خود غرب دانستند و بیان داشتند که این مسئله دامن لکه‌دار غرب را نیز خواهد گرفت.

به گزارش عدالتخواهی، وقوع حادثه تروریستی در پاریس دراثنای بازی دو تیم آلمانی و فرانسوی سروصدای زیادی در غرب در خصوص تهدید ملموس تروریسم داعش به پا کرده و تحلیل‌های مختلفی هم حول این حادثه به وجود آمده است.

برخی بر این عقیده هستند که تروریسم داعش که این‌روزها با توجه به ائتلاف ایران، روسیه و سوریه برای مقابله با این معضل بزرگ جهان بسیار در تنگنا قرار گرفته و جهان شاهد پیروزی‌ها و پیش‌روی‌های ائتلاف واقعی علیه تروریسم است، بعضی از مدعیان مقابله با تروریسم و که با ائتلافات پوشالی آبروی خود را در این زمینه به باد دادند، را به واکنش و تکاپو واداشته تا با بهانه‌ای وارد معرکه شوند و فضا و معادلات را به سمت منافع خود تغییر دهند.

موضوع مقابله با کوچ اجباری مردم مظلوم سوریه به قاره اروپا که مسائل مختلفی در این زمینه به وجود آورده است نیز یکی دیگر از نتایج این اقدام تروریستی است. بسیاری از مخالفین موج کوچ مردم سوریه به اروپا قطعاً از این موضوع برای جلوگیری از این امر استفاده خواهند کرد.

از سوی دیگر موج دیگری از اسلام‌ستیزی با توجه به شکل‌گیری گروه‌های رادیکال اسلام‌ستیز مانند حزب نژادپرست «پگیدا» در این شرایط ایجاد می‌شود که در حوزه سیاست اسلام‌ستیزی غربی قابل تحلیل است.[1] موضوعی که اتفاقاً در فرانسه و با حمله چند نفر به نشریه هتاک «شارلی ابدو» به وجود آمد و به نظر می‌رسد در ادامه نیز با این حمله تروریستی شاهد موج دیگر اسلام‌ستیزی غربی باشیم که به‌هیچ‌وجه قصد ندارد اسلام واقعی را با اسلام داعشی تمیز دهد.

اما در میان همه این تحلیل‌ها که محتمل نیز هستند، یک تحلیل و پیش‌بینی ملموس وجود دارد که بازهم رنگ واقعیت به خود گرفته است.

رهبر معظم انقلاب در چندین نوبت نسبت به تروریسم خودساخته آمریکا و غرب علیه اسلام روشنگری کردند اما سرنوشت این معضل و آتشی که غرب به دامان اسلام انداخته را تسری آن به خود غرب دانستند و بیان داشتند که این مسئله دامن لکه‌دار غرب را نیز خواهد گرفت. حال با اتفاقات رقم خورده در فرانسه بازهم عمق بینش و آینده‌نگری رهبر معظم انقلاب در مسائل جهان و سیاست غرب آشکار می‌شود. مقام معظم رهبری طی چند سال گذشته چندین بار به سردمداران غرب و حامیان تروریسم داعشی در منطقه اخطار دادند که این حمایت از تروریسم در منطقه درنهایت به خودتان بازخواهد گشت:

«یک عده سعی نکنند چهرهٔ آمریکا را بزک کنند، آرایش کنند، زشتی‌ها و وحشت‌آفرینی‌ها و خشونت‌ها را از چهرهٔ آمریکا بزدایند… همین گروه‌های تندروِ افراطی آدمکش تکفیری را اول این‌ها راه انداختند که حالا در یک‌جاهایی کمانه کرده و به خودشان هم دارد می‌خورد.» (28 بهمن 1392 دیدار با مردم آذربایجان)

«رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به خطر گروه‌های تکفیری در منطقه، تأکید کردند: متأسفانه برخی کشورهای منطقه متوجه خطری که گروه‌های تکفیری، در آینده، برای خود آن‌ها ایجاد خواهد کرد نیستند و همچنان در حال حمایت از این گروه‌ها هستند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: برخی کشورهای منطقه اکنون با کمک به گروه‌های تکفیری، از کشتار و جنایات آن‌ها در سوریه و برخی کشورهای دیگر حمایت می‌کنند اما در آینده نه‌چندان دور، این گروه‌ها بلای جان همان کشورهای حامی خواهند شد و درنهایت مجبور خواهند بود که با هزینه زیاد، آن‌ها را از بین ببرند.» (12 خرداد 1393 دیدار با امیر کویت)

و اکنون همان‌طور که مقام معظم رهبری به تمدن تروریست پرور غرب اخطار داده بود، گروگان‌گیری‌ها و کشتارها چندین‌باره در کشور فرانسه، به‌عنوان چند شوک قوی توسط عناصر تروریست داعشی به پیکره جامعه غرب وارد شد.

البته با تحلیل‌هایی که از سوی کارشناسان ارائه می‌شود به نظر می‌رسد که فرانسه و غرب سعی دارد از این موضوع به عنوان فرصتی برای منافع خود استفاده کنند و با غلیان احساسات و هیجانات با کانالیزه کردن این موارد بر اساس منافع خود دگربار اصل و حقیقت واقعه را بپوشانند اما این موضوع نیز ناقض سرنوشت محتوم این نوع بازی‌های تروریستی نیست و با این اوصاف و با توجه به درس نگرفتن غرب از اخطارهایی که به آنان داده می‌شود، پیش‌بینی مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه درنهایت مجبور خواهند بود که با هزینه زیاد آن‌ها را از بین ببرند، به وقوع خواهد پیوست.

منببع:مشرق