نیم میلیون نفر به جمعیت بیکار کشور اضافه شد +نمودار

گزارش جدید مرکز آمار نشان می‌دهد تعداد بیکاران کشور که در سال اول دولت بیش از 306 هزار نفر کاهش یافته بود، در سال دوم دولت روحانی روند معکوس گرفته و 478 هزار نفر افزایش یافته است.

به گزارش عدالتخواهی، مرکز آمار از افزایش 478 هزار نفری تعداد بیکاران کشور طی یک سال اخیر خبر داد.

گزارش جدید مرکز آمار نشان می‌دهد تعداد بیکاران کشور که در سال اول دولت بیش از 306 هزار نفر کاهش یافته بود، در سال دوم دولت روند معکوس گرفته و 478 هزار نفر افزایش یافته است.

افزایش 164 هزار نفری تعداد بیکاران از ابتدای دولت یازدهم/ افزایش نیم میلیون نفری بیکاران طی یک سال اخیر

گزارش مرکز آمار از 2 روند متضاد در جامعه بیکاران کشور در 2 سال اخیر حکایت دارد. بدین ترتیب در حالی که در سال اول دولت تعداد بیکاران در حد قابل توجهی کاهش یافته و در تابستان سال گذشته نرخ بیکاری تک‌رقمی شده بود؛ در یک سال گذشته روند آن کاملا معکوس شده و تعداد بیکاران در حد نیم میلیون نفر افزایش یافته است.

آمارهای اعلام‌شده نشان می‌دهد تعداد بیکاران کشور در 2 سال اخیر بیش از 164 هزار نفر افزایش یافته است.

مطابق گزارش مرکز آمار از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، در تابستان سال 1392، تعداد جمعیت بیکار کشور 2 میلیون و 563 هزار نفر و نرخ بیکاری 10.4 درصد بود.

آمار بیکاری در دولت یازدهم

در تابستان سال 1393 به عنوان اولین سال عملکرد دولت، تعداد بیکاران و نرخ بیکاری به طور قابل توجهی کاهش یافت به طوری که تعداد بیکاران به 2 میلیون و 257 هزار نفر رسید که 306 هزار نفر کمتر از آخر دولت دهم بود و نرخ بیکاری هم برای اولین بار در سالیان اخیر به 9.5 درصد رسید و تک‌رقمی شد.

در گزارش جدید مرکز آمار از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان امسال، تعداد بیکاران با جهشی تقریبا نیم میلیونی به 2 میلیون و 728 هزار نفر افزایش یافته است. بدین ترتیب تعداد بیکاران کشور در 2 سال اول دولت یازدهم 165 هزار نفر افزایش نشان می‌دهد.

 

منبع: مشرق