جای بسی تاسف است که وزیر نداند که سازمان حمایت خاستگاهی کاپیتالیستی دارد نه سوسیالیستی و کمونیستی!!

اگر به دنبال منحل کردن تفکرات سوسیالیستی و مارکسیستی هستید، راه آن در منحل کردن سازمان حمایت از مصرف کنندگان نیست، بلکه راه آن رهایی مردم از بیغوله‌های 40 – 50 متری است که ناشی از تفکرات سوسیالیستی است و امروزه به اسم کوچک سازی در طرح جامع مسکن از آن یاد میکنند و متاسفانه به عنوان یکی از اهداف طرح، مد نظر قرار گرفته است.

به گزارش عدالتخواهی، جنبش عدالتخواه دانشجویی نامه سرگشاده‌ای به عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نوشت که متن کامل آن در ادامه آمده است.

جناب آقای آخوندی
وزیر محترم راه و شهرسازی
سلام علیکم
اظهارات حضرتعالی پیرامون منحل کردن سازمان حمایت از مصرف کنندگان به عنوان یک نهاد سوسیالیستی و مارکسیستی ما را بر آن داشت تا چند کلمه ای از موضع وظیفه خدمتتان عرض کنیم.
1- جای بسی تاسف است که وزیر محترم دولت تدبیر و امید، هنوز نداند که سازمان حمایت از مصرف کنندگان اتفاقا خاستگاهی کاپیتالیستی دارد نه سوسیالیستی و کمونیستی!!  و اساسا این نهاد، در دهه 60 و 70 میلادی، ابتدا در امریکا و سپس در سایر کشورهای با اقتصاد آزاد، پس از جنبش های حقوق مصرف کنندگان و برای پیشگیری از گرایش مردم به ساختارهای چپ تاسیس شدند! و اساسا اگر روزی قرار باشد منحل شوند، باید به عنوان نهادی کاپیتالیستی منحل شوند، زیرا سوسیالیست ها اصولا به چنین چیزهائی اعتقاد ندارند.

حتما وزیر محترم می دانند چنین نهادهایی حداقل با هدف ژست دموکراسی هم که شده امروزه در اغلب کشورهای دنیا نه فقط حفظ می شوند، بلکه تقویت می گردند.
2- خارج از خاستگاه اعتقادی سازمان حمایت از مصرف کنندگان، سوال اساسی این است که چرا هر زمان برای کاهش فشار به مردم بینوا، اقدامی همچون توقف گرانی بلیط قطارها انجام می‌گیرد، فریاد وااسلامای عده‌ای در کشور بلند می شود که چه نشسته اید که عده ای نامسلمان، افکار سوسیالیستی و مارکسیستی را در جامعه رواج می دهند! چه نشسته اید که مسیر توسعه را با جلوگیری از آزاد سازی قیمت ها گرفته اند! و تا این افراد، سازمان ها و نهاد ها هستند کشور پیشرفت نخواهد کرد!
جناب آقای وزیر

مشکل اقتصاد کشور ما آزادسازی قیمت‌ها نیست، مشکل اقتصاد ما رانت خواری، عدم شفافیت، عدم شایسته سالاری، ترجیح منافع خاص بر منافع عموم و فامیل بازی است که هر روز اقتصاد ما را رانتی تر و ضعیف تر می کند.
پیشنهاد ما این است که به جای انحلال سازمان حمایت از مصرف کنندگان که عموم مردم را شامل می شود مشی حمایت از آنها را در پیش بگیرید. آزاد سازی بی ضابطه هیچ کمکی به هیچ کسی نخواهد کرد جز این که پشتوانه مردمی دولت را فرو خواهد کاست.

پیشنهاد ما این است که وزیر محترم که همواره تنها می‌کوشد تا از دیگران انتقاد کند کمی هم در این اندیشه باشد که او را وزیر گزارده‌اند تا چیزی بیافریند نه این که صبح تا شام در کار انتقاد از دیگران باشد که این کار را دیگران که وزیر نیستند قوی تر انجام می دهند.

بهتر است مقام عالی وزارت در این اندیشه باشد که این دوره وزارت نیز به زودی به پایان می رسد و باید در نزد وجدان خود و افکار عمومی به این سوال پاسخ دهد که این فرصت چهار ساله صرف چه شد و چگونه سپری گردید؟

آیا ساماندهی گمرکات و کنترل قاچاق که به مرز بهت آور 25 میلیارد دلار نزدیک می شود سرانجامی یافت؟ آیا برای کاهش ده‌ها هزار تلفات جاده ای سیاستگذاری مناسبی به عمل آمد؟ برای بافت های فرسوده که در اندیشه زلزله خواب به چشم ندارند راه حلی یافتید؟ میلیون ها فاقد مسکن که رعیت دولت هستند بالاخره چه سرانجامی خواهند یافت؟

شبکه راه آهن که گلوگاه توسعه کشور محسوب می‌شود در این دوره گسترشی به خود دید؟ وزارت راه و شهرسازی در بازگرداندن روح ایرانی، اسلامی به کالبد شهرهای کشور چه توفیقی داشت؟ آیا آنچه در این وزارت در جریان است با سیاست های آمایش سرزمینی مطابقت دارد؟ اصولا وزارت راه و شهرسازی به کدامیک از اهداف خود نزدیک شده است؟

جناب آقای آخوندی

اگر به دنبال منحل کردن تفکرات سوسیالیستی و مارکسیستی هستید، راه آن در منحل کردن سازمان حمایت از مصرف کنندگان نیست، بلکه راه آن رهایی مردم از بیغوله‌های 40 – 50 متری است که ناشی از تفکرات سوسیالیستی است و امروزه به اسم کوچک سازی در طرح جامع مسکن از آن یاد میکنند و متاسفانه به عنوان یکی از اهداف طرح، مد نظر قرار گرفته است.
اگر به دنبال منحل کردن تفکرات سوسیالیستی هستید به قانون عمل کنید و عرضه زمین را که بیش از 2 سال است همچون تفکرات سوسیالیستی و مارکسیستی متوقف کرده اید، آزاد سازید. البته اگر مشاورانی که خود روزی مدیرعاملان بانک های خصوصی بوده اند چنین اجازه ای بدهند.
اگر به دنبال خشکاندن علل و عوامل شکل‌گیری و تقویت تفکرات سوسیالیستی هستید، به جای اینکه با طرح مالیات بر اعاده سرمایه (:CGTمالیاتی برای شفافیت و کنترل سوداگری در حوزه زمین و مسکن که برای تصویب در مجلس قرار داشت) مخالفت کرده و روند تصویب قانون را متوقف کنید، این طرح را به جریان انداخته و برخلاف دفعه قبل، اینبار به ریاست محترم مجلس نامه بزنید تا بر خلاف گذشته، تسهیل گر تصویب این قانون مهم باشند.

در پایان همانطور که در نطق جلسه 16آذر نزد آقای رئیس جمهور یادآور شدیم، وضعیت وزارت راه و شهرسازی در حوزه زمین و مسکن، علی الخصوص مسکن روستایی و مسکن مهر و طرح های جایگزین مسکن مستضعفین، زیبنده دولت تدبیر و امید نیست، امید است با تدبیر کنارگذاردن تفکرات لیبرالی، کورسوی امیدی در دل محرومان و مستضعفان روشن شود.
به امید ظهور عدالت گستر گیتی
انتهای پیام/