اعتراض کارگران کارخانه قند فسا+ تصاویر

کارخانه قند فسا تنها بعد 40 روز کاری به دلیل نبود مواد اولیه تعطیل شد و 350 نفر از کارگران مشغول به کار در این کار خانه کار خود را از دست دادند. این کار گران در تجمع اعتراض آمیز خود خواستار تامین شکر خام کار خانه شدند.

به گزارش عدالتخواهی به نقل از عدالتخواهان فسا، در اولین روز زمستان، کارگران کارخانه قند فسا تجمع اعتراض آمیزی نسبت به تعطیلی این کارخانه برگزار کردند.

 

کارخانه قند فسا تنها بعد 40 روز کاری به دلیل نبود مواد اولیه تعطیل شد و 350 نفر از کارگران مشغول به کار در این کار خانه کار خود را از دست دادند. این کار گران در تجمع اعتراض آمیز خود خواستار تامین شکر خام کار خانه شدند.

 

در پی اعتراض این کارگران نمایندگان  فرمانداری و برخی نهادهای شهری ضمن برگزاری جلسه با رییس کارخانه اعلام کردند طی 15 روز آینده شکر خام کارخانه تامین خواهد شد و کارگران به کار خود باز خواهند گشت.

 

اما سوال پیش آمده این است که این وعده ها تا چه اندازه محقق خواهد شد؟

راه حل اساسی برای حل این مشکل چیست؟

آیا کارگران مجبورند هر چند وقت یکبار با برگزاری تجمع فریاد خود را به گوش مسولین برسانند؟

کارگران و عدالتخواهان فسا خواستار حل این مشکل یک بار برای همیشه هستند. چه کسی پاسخ گواست؟

 

 

DSC07337

 

DSC07330

 

DSC07333

 

DSC07335