شماره 76 و 77 نشریه «دو کلمه حرف حساب» منتشر شد

دانلود فایل نشریه «دو کلمه حرف حساب»

به گزارش عدالتخواهی، شماره 76 و 77 نشریه «دو کلمه حرف حساب» ارگان رسمی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری(جنبش عدالتخواه دانشجویی) منتشر شد. برای دریافت فایل این نشریه بر روی لینک های زیر کلیک کنید.

 

دو کلمه حرف حساب 76

دو کلمه حرف حساب 77