رفتن به بالا

خدمات متقابل اسلامیت و جمهوریت

به گزارش عدالتخواهی، مجتبی رئیسی، دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی، در یادداشتی با عنوان «خدمات متقابل اسلامیت و جمهوریت» نوشت:

آنچه در صندوق های رای ِ دهمین انتخاب شاهد بودیم، جسارت توده ای بی ادب ِ “جوات موات” به آستان مقدس حضراتی بود که قیّم ِملت بودن خوی اِشان شده بود. عادت کرده بودند جز طبقه اشرافی خودشان، میلیونها ایرانی را به چشم شهروندان درجهn ” “ببینند! نخبگان متوهمی که خواست خود را مطالبات میلیونها ایرانی می پنداشتند ، هنگامه ای که رای “جمهور مردم ” را خارج از بازی چپ های خرد ورز! و راست های فاضل! دیدند، اجماع کردند بر اینکه “جمهوری اسلامی ” دیگر جمهوری نباشد،همین اسلامی باشد کافی است! و البته که اسلامش را هم پیشاپیش ، مطابق منافع خود طراحی کرده بودند.

آشوب “میلیشیای اشرافیت” تنها با یک هدف بود و آن بر کرسی نشاندن خواست اقلیتی عموما مرفه، برنظر ِ اکثریت ِمستضعفی که تریبونی جز صندوق های رای برای بیان مطالباتش نداشت. و معلوم شد که آن دموکراسی خواهان ِآزاداندیشِ ِوطن دوست، نه تنها اعتقادی به مبانی “اسلام ” ندارند، که به مبانی “جمهوری ” هم پایبند نیستند. اکنون باید دید در این پیوندگاه راستِ راست با چپِ چپ ، چه کسی مانع از تحقق اراده ی استکبار داخلی شد؟ چه کسی در برابر این اجماع ایستاد و مانع از وتوی رای مردم شد؟ چه کسی سد راه دیکتاتوری نخبگان سیاسی و متموّلین اقتصادی شد؟ آیا او غیر از ولی فقیه بود؟ جز دفاع ” اسلامیت ” نظام از “جمهوریت” مورد هجمه نظام بود؟

همگان دیدند که در 8 ماه فتنه 88 ،روشنفکر مآبان چگونه به  جمهوریت نظام  یورش بردند تا از طریق جدایی بین “امام” و “امت” در نهایت” اسلامیت” نظام را از آن بگیرند. ” و اگرقاعده نظام به جمهوریت نبود، ولی فقیه که با یک لشکرکشی و همگرایی نخبگانی ِ در خدمت بیگانه ،که– از قم تا  تل آویو نیرو داشت- روبه رو شده بود ، چه بسا تنها و بی تکیه گاه می ماند. ” فلذا امام به خوبی میدانست که بهترین تضمین برای “اسلامیت ” نظام ، جمهوریت است.(چرا که مشروطه از آن جهت منحرف شد که جمهوری نبود، نخبگانی بود .و آن هنگام که نخبگان منحرف شدند ، مشروطه هم منحرف شد.)

در8 ماه فتنه 88 همگان دیدند که ولایت فقیه چگونه پای رای مردم ایستاد و مانع از دیکتاتوری شد.همگان دیدند که وقتی ولی فقیه در 29 خرداد، در برابر شورش اشراف و مرفهین بی درد ، حافظ” جمهوری “شده و مانع از وتوی رای مردم می شود، در عاشورا هم وقتی ” اسلام” مورد هجمه قرار گرفت “جمهور مردم ” به فاصله 2 روز حماسه تاریخی 9 دی را خلق کردند. 9دی خلق شده توسط ” امت” پاسخی بود به 29 خرداد خلق شده توسط “امام”. 9 دی از اسلام و نماد اسلامیت نظام دفاع کرد، چرا که پیشتر از آن، 29 خرداد از جمهوریت و نماد جمهوریت دفاع کرده بود.