ظهور جمهوریت به سبک 9 دی

یادداشت/ محمد حسن‌زاده

به گزارش عدالتخواهی، محمد حسن‌زاده، عضو شورای مرکزی و مسول واحد آ«وزش جنبش عدالتخواه دانشجویی،  در یادداشتی با عنوان «ظهور جمهوریت به سبک 9 دی» نوشت:

قبل از رفتنش بود. گفتم حالا که راهی هستی؛ حرفی، وصیتی چیزی نداری!؟ گفت وصیت ام را نوشته ام.

رفت و شهید شد. جمله اش در ذهنم به یادگار مانده بود که چیزی نوشته است. وصیت نامه اش را باز کردیم. صفحه ای سفید شبیه دل احمد رضا که بالای آن فقط یک جمله نوشته شده بود : ” نگذارید حرف امام روی زمین بماند. ”

جمله را با خودم زمزمه می کنم ” نگذارید …” . کمی سنگین تر می شوم تا حرفی از امام می آید. آرام و بی صدا روی زمین راه می روم تا مبادا صدای قدم هایم خواب کسی را نیمه تمام بگذارد. خواب زدگانی که خواب امام را ندیده خاطره گوی امام شده اند و برایمان از شهروند اروپایی می گویند و از یک پرس یوگا. از غواصی کوسه ها از خانه های مدرن با آشپزخانه های open. هنوز هم خیال می کنند خرمشهر دست عراقی هاست و چقدر خوشحال اند که آن چه در 88 رخ داد فتنه نبود و اگر هم بود تمام شده است.

در والفجر 8 با بعثی ها در افتادیم و در 88 با بعضی ها. همان ها که سربند یازهرایشان را باز کردند و راضی شدند به کلاه بغدادی. شدند امام جماعت عراقی ها.گردان یازهرا را فروختند به گلدان دنیا. آری خلایق هر چه لایق. فتنه ها می آیند و نسل ها را غربال می کنند تا خالص ترین ها بمانند.

کسانی که برای امام با طرح های ایرانی اسلامی کاخ ساختند و کوخ نشینان را فراموش کردند؛ نام امام را بر سر زبان می برند و راهش را از سر می گذرانند. ما برای امام حرم می سازیم و آن ها کاخ. ما 9 دی می آفرینیم و آن ها جمل.

یاران آن به برج نشینی رسیده اند
مردی که گفت کاخ نشینی نخواستیم

چه فتنه ی شومی، چه جمل ای، چه نهروانی. اصحاب صفین با تیغ تزویر به جنگ اصحاب صفه آمدند. به جنگ با پابرهنگان همان وارثان همیشه تاریخ. 22 بهمن روز قرآن بود و 9 دی روز نهج البلاغه. قرآن صامت در کنار قرآن ناطق. باز هم حربه قرآن به نی زدن. اما این بار در شهری که مردمش پای بیعت با امام شان ایستاده اند. این بار پای مالک به خیمه معاویه رسید و خط بطلان کشید بر جمهوریتی که از آن دم می زد.

در 9 دی نوبت به مردم رسید. مردمی که آمدند و به همگان نشان دادند که اگر خواص یک طرف بروند و علی یک طرف، جز راه علی انتخاب نمی کنند. خائنانی که به رسم کوفه بیعت می شکنند نزد مردم ما جایی ندارند چه در حصر باشند و چه در حصار.

زباله دان تاریخ مملو از کسانی است که نان و نمک اسلام و انقلاب را می خورند و حرمت نام و نان را نگه نمی دارند. کسانی که مدرک هایشان جعلی است و اعتبارشان جعلی تر.

9 دی روزی تاریخی است که از حافظه نسل ما بیرون نخواهد رفت و ما هنوز منتظر مکر اصحاب صفین هستیم هر چند که رنگ عوض کرده اند اما نیرنگ همان است که بود.