اگر نبود آن سکوت‌های پی‌در‌پی دستگاه دیپلماسی اکنون شاهد اعدام شیخ نمر نبودیم

ما دانشجویان انقلابی ضمن محکومیت این فاجعه مصیبت بار و عرض تسلیت به مسلمین و شیعیان، خواستار موضع گیری قاطع و اخراج سفیر عربستان سعودی توسط وزارت امور خارجه هستیم و تاکیید میکنیم اگر نبود آن سکوت های پی در پی دستگاه دیپلماسی پیرامون فاجعه های منا و زاریا و نارداران و امثالهم، اکنون شاهد اعدام شیخ نمر نبودیم؛باشد که پند گیریم.

به گزارش عدالتخواهی، بیانیه دانشجویان عدالتخواه رفسنجان در محکومیت روحانی مجاهد، ایت‌الله باقر نمر النمر را در ادامه می‌خوانید

 

امروز نوبت مسلمین است که با همّت خود، تمدّن نوین اسلامی را شالوده‌ریزی کنند… این عمدتاً خطاب به علمای دین و روشنفکران راستین است. بنده دیگر چندان امیدی به سیاستمدارها ندارم. قبلها تصوّر میشد که سیاستمداران دنیای اسلام در این راه بتوانند کمک کنند، [امّا] متأسّفانه این امید ضعیف شده است. امروز امید ما به علمای دین در سراسر دنیای اسلام و به روشنفکران راستین [است‌] که غرب را قبله‌ی خودشان ندانند؛ امید به آنها است و این ممکن است.

(امام خامنه ای 08/10/94)

باز نظاره گریم که مستکبرین عالم شکست سیاست های ننگین خود را این بار با شهادت یکی از علمای راستین جهان اسلام، شیخ نمر، نشان میدهند.سیاست هایی که مقصود نهائیشان از بین بردن جبهه مسلمین واقعی است ،اما صدهابار تاسف، چرا که با این خونریزی ها و ادامه این سیاست ها اسلام شکست نخواهد خورد، البته در این برهه وظیفه ای بس سنگین بر دوش تک تک مسلمانان است که باید هوشیاری خود را حفط کنیم و در راه بسط تفکر اسلام ناب شب ها و روزها را اگر سپری کنیم باز هم کوتاهی کرده ایم.

دنیای اسلام، پس ازشاهد بودن کشتار شیعیان و مسلمانان در زاریا و  ناردارن اکنون شاهد هتاکی سفاکان آل سعود است. که علت اصلی آن انفعال مسلمین و سیاستمداران دنیای اسلام است ،سیاستمدارانی که میتوانند نقش مهمی داشته باشند .حال سوال این است که نقش سیاستمداران و دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در پاسخ به این جنایت چیست ؟ مگر نه اینکه به فرموده امام راحل “ما طرفدار مظلوم هستیم و وظیفه داریم مردم مظلوم را نجات دهیم”؟ مگر نه اینکه ” ما با هر کشوری که بخواهد ظلم کند مخالفیم” ؟ مگر نه اینکه ما باید درصدد خشکاندن نظام مستکبرین دنیا و از بین بردن سیاست هایشان باشیم؟ سوال اینجاست آیا با وضع موجود دستگاه دیپلماسی، ما در جهت آرمان های انقلاب و اسلام ناب قرار داریم یا درست در خلاف جهت آن؟ آیا با اینگونه اعمال امید مظلومین جهان نا امید نمیشود؟؟

به راستی ما باید بنشینیم تا آل سعود جنایتکار و دیگر دول استکباری احساسات میلیون ها مسلمان را نادیده بگیرند و صحه بر جنایات خود بگذارند ؟ امیدواریم این اعمال شنیع با هوشیاری مسلمانان جهان تسریع کننده ای باشد برای نابودی آل سعود خبیث و دیگر مستکبرین، إن شاء الله تعالی.

در آخر …

ما دانشجویان انقلابی ضمن محکومیت این فاجعه مصیبت بار و عرض تسلیت به مسلمین و شیعیان، خواستارموضع گیری قاطع و  اخراج سفیر عربستان سعودی توسط وزارت امور خارجه هستیم و تاکیید میکنیم اگر نبود آن سکوت های پی در پی دستگاه دیپلماسی پیرامون فاجعه های  منا و زاریا و نارداران و امثالهم، اکنون شاهد اعدام شیخ نمر نبودیم؛باشد که پند گیریم.

به امید ظهور عدالت گستر گیتی

مجمع دانشجویان عدالتخواه رفسنجان