چرا بیانیه مجمع دانشجویان عدالتخواه رفسنجان در تجمع اعتراض آمیز نسبت به اعدام شیخ نمر خوانده نشد؟!!

چرا فضای مسجد را از تشکل ها دور نگه می‌دارند و اجازه حضور تشکل ها را در مسجد نمی دهند؟! مگر مساجد پایگاه و سنگر نیستند؟ مگر محل جوشش حرکت ها نیستند؟ پس چرا حرکت ها از همه جا می جوشند غیر از مساجد؟

به گزارش عدالتخواهی  به نقل از عدالتخواهان رفسنجان؛ امروز در برنامه تجمع اعتراض آمیز پیرامون شهادت آیت الله نمر در دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان این تشکل دانشجویی موفق به خواندن بیانیه خود نشد.

سوالی که مطرح است این است که چرا این تشکل نتوانست بیانیه که یکی از واضحات کارهای تشکیلات و تجمع ها هست را بخواند.

آیا دست هایی به عمد از این کار جلوگیری کردند یا مسئله سهوی بود؟

ماجرا را به نقل از نماینده مجمع که در جمع بود، بشنویم:

در ابتدا که رفته بودیم برای تجمع تقریبا کسی نبود و کم کم مسئولین آمدند، از جمله مسئول دفتر نهاد رهبری دانشگاه و ریاست دانشگاه. بعد از جویا شدن متوجه شدیم که تجمع از طرف دفتر نهاد برگزار شده و ما برای خواندن بیانیه با مسئول دفتر نهاد هماهنگ کردیم.

موقع خواندن بیانیه ها فرا رسید و یکی از دانشجویان برای خواندن بیانیه به جایگاه رفت و بعد از تمام شدن بیانیه منتظر و آماده بودیم که اسم ما را بخوانند که در محضر دانشجویان باشیم. اما با تعجب دیدم که میکروفون را بردند. در ابتدا متوجه نشدم که برنامه تمام شد. بعد وقتی شکی که داشتم بیشتر شد پیگیر ماجرا شدم و دیدم بله واقعا برنامه تمام شد.

با مسئول دفتر نهاد صحبت کردم و گفتم چرا این اجازه به ما داده نشد؟! در جواب شنیدیم که الان وقت نماز است و همچنین گفتند که شما چرا نیامدید جلو؟ ما هم بیان کردیم که از قبل باهاتون هماهنگ کردیم و جلو هم ایستاده بودیم.

بعد از این صحبت ها قرار شد که برای جبران، بیانیه رو بین دو نماز بخوانیم.

من هم گمان بد را کنار گذاشتم و با خود گفتم که حتما سهوی بوده و چه اشکال دارد بیانیه را داخل مسجد میخوانیم. بعد که داخل مسجد رفتیم قاری قرآن در حال خواندن بود و ما صف اول نشستیم. تا حاج آقا کمی فاصله داشتیم.

حاج آقا گفت میشه بیانیه را ببینم؟ منم دیدم که فضای قرآن خواندن هست و بهتر است بحث و جدال راه نیندازیم که آقا شما حق خواندن و کنترل ندارید و هم اینکه برنامه از طرف دفتر نهاد بود. خلاصه با خودم کمی فکر کردم و دو دل بودم که چکار کنم.  بعد حاج آقا دوباره گفت که بیانیه را بدید. ما هم دادیم. حاج آقا کمی نگاه کرد و گفت این را تو نشریه چاپ کنید. منم جویا شدم که چه دلیلی داشت این حرف!! نکند بخاطر حرف هایی که در مورد دولت زدیم بیانیه را رد کرده!!  پیش حاج آقا رفتم. حاجی گفت قراره تو مسجد کسی بیانیه نخواند.

تعجب کردم!! چه دلیلی دارد؟

حاجی گفت چند وقت پیش جامعه اسلامی اینجا بیانیه خوانده و جو متشنج شده و دیگر قرار شده کسی اینجا چیزی نخواند.

هر چه گفتیم که اینجا مشکل از خودتان بوده و خودتان گفتید بیایید داخل بخوانید. حالا هم اعلام کنید که قرار بوده خوانده بشه اما فراموش شد. اما هر چه گفتیم فایده نداشت.

منم در تعجب بودم که چرا چنین شد و چرا چنین اجازه ای داده نشد. اشتباه از خودششان بوده.

هر چند که هنوز برایم مشخص نشده چرا فضای مسجد را از تشکل ها دور نگه می‌دارند و اجازه حضور تشکل ها را در مسجد نمی دهند؟! مگر مساجد پایگاه و سنگر نیستند؟ مگر محل جوشش حرکت ها نیستند؟ پس چرا حرکت ها از همه جا می جوشند غیر از مساجد؟

انتهای پیام/