تیتر جالب یک نشریه برای آخوندی

نشریه «صدای مردم»

به گزارش عدالتخواهی، ماهنامه «صدای مردم» که در استان‌های جنوبی کشور توزیع می‌شود، موضوع پرونده ویژه این شماره‌اش را «مسکن مهر» قرار داده است و در تیتری جالب، به گفته آخوندی(وزیر مسکن) درباره مسکن مهر اشاره می‌کند.

 

برای دریافت فایل word و pdf این نشریه به سایت صدای مردم مراجعه کنید.

 

photo_2016-01-13_14-50-50