آیا به تبعات مهلک ارسال چنین پیامی به مردمی که 37سال است در گرما و سرما یکپارچه «مرگ بر آمریکا» می‌گویند، فکر کرده‌اید؟!

آیا خدای ناکرده نیروهای مسلح ما نیز همچون دولت، وارد بازی اوبامای خوب، کنگره بد شده اند؟! آیا سطح مبارزه ما با جبهه جهانی استکبار، به مبارزه با مستکبران بد، و “گفتگو و احترام” با مستکبران خوب تقلیل یافته است؟! آیا پیام سخن شما جز تکرار سخن آنانی است که جنایت ها، بدعهدی ها، و اعمال تحریم های جدید در دولت آمریکا را نادیده میگیرند و همه جنایتها، بدعهدی ها و تحریم ها را به تصمیمات کنگره مرتبط می دارند؟! به راستی آیا به تبعات ارسال چنین پیامی به مسئولان آمریکایی فکر کرده اید؟! آیا به تبعات مهلک ارسال چنین پیامی به مردمی که 37سال است، در گرما و سرما، یکپارچه “مرگ بر آمریکا” می گویند فکر کرده اید؟!

به گزارش عدالتخواهی، در پی گفته‌های دیروز سرلشکر فیروزآبادی، درباره آزادی تفنگداران امریکایی و تصویب طرحی ضد ایرانی در کنگره آمریکا، جنبش عدالتخواه دانشجویی نامه‌ای سرگشاده به وی نوشت. متن نامه به شرح زیر است:

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

خدمت سردار سرلشکر بسیجی، حسن فیروزآبادی

رییس محترم ستاد مشترک نیروهای مسلح

سلام علیکم

همانگونه که مستحضرید ملوانان متجاوز آمریکایی، صبح روز گذشته، آزاد شدند. اما فارغ از دستگیری و بازداشت و نهایتا رها سازی متجاوزان آمریکایی، سخنان و مصاحبه های برخی مسئولان کشوری و لشکری، نگرانی جوانان و دانشجویانی که همچنان معتقدند” تا شرک و کفر هست مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هستیم” را تعمیق کرد. سخنان و مصاحبه هایی که اگرچه از سر موضع عزت و اقتدار صورت می گیرد، اما  نشان از اثرگذاری عمیق و گسترده “جنگ نرم دشمن” جهت تغییر در دستگاه محاسباتی و ذهنی مسئولان دارد. نشان از پیروزی جنگ نرم دشمن، در تغییر اندیشه ذهنی مسئولانی دارد که هیئت حاکمه “مصداق اتم استکبار” را به مستکبران خوب و مستکبران بد تقسیم می کنند! نشان از پیروزی جنگ نرمی دارد که سالها تلاش کرد تا سطح مبارزه فرزندان خمینی با آمریکا، این تروریسم بالذات را، به تقابل با برخی جناح های داخلی در داخل آمریکا تنزل دهد، تا از این معبر بتوانند چهره جنایت پیشه این شیطان الاکبر را بازسازی کند. و امروز متاسفانه شاهدیم جنگ نرم دشمن، در برخی عالی ترین سطوح تصمیم گیری کشور نیز رسوخ کرده است!

در همین رابطه دیروز برخی خبرگزاری ها از حضرتعالی نقل کردند: آن دسته از نمایندگان کنگره آمریکا که هرروز برای ایران مشکل جدیدی طراحی می‌کنند ظاهراً اطلاعات درستی ندارند و با چشم بسته و دور از واقعیت‌ها به‌ضرر ملت آمریکا اقدام می‌کنند. امیدوارم حادثه شمال خلیج فارس که احتمالاً آخرین اشتباه نیروهای آمریکایی در منطقه نیست، درسی برای سنگ‌اندازان در کنگره آمریکا باشد!!

دکتر فیروزآبادی عزیز

به راستی معنای دقیق عبارات فوق چیست؟! آیا خدای ناکرده نیروهای مسلح ما نیز همچون دولت، وارد بازی اوبامای خوب، کنگره بد شده اند؟! آیا سطح مبارزه ما با جبهه جهانی استکبار، به مبارزه با مستکبران بد، و “گفتگو و احترام” با مستکبران خوب تقلیل یافته است؟! آیا پیام سخن شما جز تکرار سخن آنانی است که جنایت ها، بدعهدی ها، و اعمال تحریم های جدید در دولت آمریکا را نادیده میگیرند و همه جنایتها، بدعهدی ها و تحریم ها را به تصمیمات کنگره مرتبط می دارند؟! به راستی آیا به تبعات ارسال چنین پیامی به مسئولان آمریکایی فکر کرده اید؟! آیا به تبعات مهلک ارسال چنین پیامی به مردمی که 37سال است، در گرما و سرما، یکپارچه “مرگ بر آمریکا” می گویند فکر کرده اید؟!

سرلشکر فیروزآبادی عزیز

حضرتعالی از قدرت نرم حاصل شده از 37 سال مبارزه ی فرزندان خمینی با لیبرال سرمایه داری بین المللی بهتر از ما آگاهید. پس از 37سال مبارزه با مراکز قدرت و ثروت بین المللی و در راس همه آنها، آمریکا، نمیشود در دشمنی با طیف های مختلف دشمن ایجاد تفکیک کرد. که در این صورت، در صورت پیروزی یاران اوبامای خوب! و اتمام عمر کنگره بد! دوران مبارزه به پایان خواهد رسید.

اکنون، و با سخنان حضرتعالی و برخی دیگر از مسئولان این سوال در اذهان جوانان و دانشجویان به وجود آمده که مگر غیر از درس عزت و شرف و رشادت پاسداران سپاه اسلام، درس دیگری هم درکار بوده که صرفا سنگ اندازان کنگره را شامل میشده است؟!  خدای ناکرده آزادی متجاوزان آمریکایی، ارتباطی با سنگ اندازی های سنگ اندازان کنگره در مسیر اجرای یک طرفه برجام دارد؟ و اینکه آیا بهتر نبود به جای آزادی سریع متجاوزان، و درس دادن به سنگ اندازان برجام در کنگره، در ازاء عذرخواهی رسمی مقامات رسمی آمریکا، آنان را آزاد میکردیم؟

غرض از نگارش سطور بالا، تذکری من باب هوشیاری بیشتر فرمانده هوشیار سپاه اسلام بود تا بار دیگر با مواضع انقلابی و ضد استکباری خود، موجبات فخر دلبستگان به آرمانهای انقلاب اسلامی را فراهم آورد.

به امید ظهور عدالت گستر گیتی

جنبش عدالتخواه دانشجویی