شماره جدید ماهنامه صدای مردم منتشر شد

در این شماره از صدای مردم می خوانید:1/5میلیون زوج در تجرد قطعی!!! این میراث شوم، همچنان باقی است! در واقع پول ما بلوکه شده!دعوای دو دولت، چه ربطی به ملت؟!

جهت دریافت نشریه به اینجا مراجعه کنید