شوک کاهش نرخ خوراک به پای برجام نوشته شد؟

چرا در آستانه اجرایی شدن برجام به یکباره و پس از ماه ها اختلاف نظر میان مسئولین امر در مورد فرمول قیمت گذاری نرخ خوراک گاز، تکلیف این موضوع بالاخره مشخص می شود و قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها از 13 سنت به 8.5 سنت کاهش می یابد؟

حسین در* / اواخر هفته گذشته و بالاخره بعد از حدود ۲ سال کشمکش بین وزارت نفت و سهامداران بانفوذ پتروشیمی های بالادستی گازی (برخی نهادهای خصولتی و وزارتخانه ها)، فرمول قیمت گذاری خوراک گاز تعیین شد.

به گزارش عدالتخواهی مطابق این فرمول و براساس اظهارات وزیر نفت، نرخ خوراک گاز این واحدها در ماه های ابتدایی سال آینده بین ۸٫۵ تا ۹ سنت خواهد بود. درباره این ماجرای پیچیده، چندین سوال به ذهن مخاطبان خطور خواهد کرد:

۱- خصولتی های پرقدرت و بانفوذ: سهامداران پتروشیمی های بالادستی گازی از چه نفوذی در مجموعه های مدیریتی کشور بخصوص دولت برخوردارند که می توانند در دولت گذشته از اجرای مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در زمینه افزایش نرخ خوراک گاز خودداری کنند و در این دولت هم می توانند با وجود مخالفت شدید و منطقی وزیر نفت با ارزان فروشی خوراک گاز به واحدهای پتروشیمی، نهایتا این وزیر باسابقه و قدرتمند دولت روحانی را دور بزنند و تا حدودی مجبور به تسلیم کنند و بتوانند ولو به صورت موقت، نرخ این خوراک را کاهش دهند؟

۲- دریافت خوراک و فروش محصول با دو نرخ ارز متفاوت: با وجودی که بخش زیادی از محصولات پتروشیمی های بالادستی گازی بخصوص متانول صادراتی است و طبیعتا این واحدها، محصول خود را براساس نرخ آزاد به فروش می رسانند، ارائه خوراک گاز به این واحدها با نرخ ارز مبادله ای چه توجیهی دارد؟ چرا دولت حاضر نیست همچین امتیازی را به صنایع پایین دستی پتروشیمی‌ که وضعیت اقتصادی به شدت نامناسب تری نسبت به پتروشیمی های بالا دستی گازی دارند و مواد اولیه خود را از بورس کالا دریافت می کنند ولی اشتغال زایی و ارزش افزوده به مراتب بیشتری دارند لحاظ نمی کند؟

(براساس بخشنامه مورخ ۱۲/۴/۹۳ خسروتاج وزیر صنعت، مبنای خرید مواد اولیه صنایع پایین دستی پتروشیمی با نرخ آزاد است.)

۳- زمان اعلام مصوبه دولت: ماجرای تعیین خوراک نرخ پتروشیمی ها که از آغاز تکانه های ارزی در سال ۹۱، مورد بحث قرار گرفت و حتی بسیاری از تحلیل گران نامه چهار وزیر دولت یازدهم به رئیس جمهور در شهریور۹۴  را با نرخ خوراک پتروشیمی ها مرتبط دانسته چراکه افزایش نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها در سال ۹۳ باعث کاهش سود غیرمنطقی این واحدها و به دنبال آن افت نسبی سهام آنها در بازار بورس شده بود.  حال این سوال بوجود می آید که چرا در آستانه اجرایی شدن برجام به یکباره و پس از ماه ها اختلاف نظر میان مسئولین امر در مورد فرمول قیمت گذاری نرخ خوراک گاز، تکلیف این موضوع بالاخره مشخص شد و قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها برای ماه های ابتدایی سال آینده از ۱۳ سنت به ۸٫۵ سنت کاهش یافت؟ آیا دولت می خواست با شوک کاهش نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها در آستانه اجرایی شدن برجام رشد مثبت شاخص بورس بخاطر این موضوع را با برجام مرتبط نموده و به حساب دستاورد‌های اجرای برجام بنویسد؟

*دبیرکل اتحادیه صنایع پایین دستی پتروشیمی/مسیر آنلاین