محکومیت انفصال از خدمت رکن‌الدین جوادی مدیر عامل شرکت گاز / سنگ‌اندازی تیم حقوقی زنگنه در شرکت نفت خسارت ۱۵ تا ۵۰ میلیارد دلاری به ایران در لاهه می‌زند

در دو سال گذشته به دلیل سنگ اندازی تیم حقوقی زنگنه در شرکت نفت پرونده ایران وضعیت وخیمی در دادگاه لاهه پیدا کرده است. بر اساس اطلاعات افشا شده از سوی شرکت اماراتی داناگاز (وابسته به کرسنت) دادگاه لاهه حکم به تایید قرارداد داده که به تبع آن خسارت ۱۵ تا ۵۰ میلیارد دلاری در انتظار ایران است

به گزارش عدالتخواهی،معاون اول قوه قضائیه اعلام کرد با توجه به اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی توسط رئیس قوه قضائیه، حکم قضائی محکومیت تیم متهم کرسنت که اکنون نیز تیم اصلی زنگنه در وزارت نفت هستند قطعی شد.

رکن الدین جوادی مدیر عامل شرکت گاز در زمان انعقاد کرسنت که امضا کننده و فرد اصلی این پرونده است بر اساس حکم دادگاه به انفصال از خدمت محکوم شده است. اما وی از ابتدای دولت یازدهم به سمت مدیر عاملی شرکت نفت منصوب شد و باعث گردید تا شرکت کرسنت لایحه ای ۹۹ صفحه ای به دادگاه ارائه کند و مدعی شود که چگونه ممکن است قرارداد باطل باشد در حالیکه متهم اصلی فساد دوباره به مسئولیت برگشته است.

با قطعی شدن حکم دادگاه زنگنه اکنون باید نفر اصلی خود در شرکت نفت را برکنار کند. همچنین لازم است اصغر هندی وکیل مدافع زنگنه در پرونده های رشوه خواری استات اویل و توتال از مدیریت پرونده کرسنت برکنار شود.

گفتنی است در دو سال گذشته به دلیل سنگ اندازی تیم حقوقی زنگنه در شرکت نفت، پرونده ایران وضعیت وخیمی در دادگاه لاهه پیدا کرده است. بر اساس اطلاعات افشا شده از سوی شرکت اماراتی داناگاز (وابسته به کرسنت) دادگاه لاهه حکم به تایید قرارداد داده که به تبع آن خسارت ۱۵ تا ۵۰ میلیارد دلاری در انتظار ایران است.

قرارداد استعماری کرسنت که گاز را برای مدت ۲۵ سال به ثمن بخس(کمتر از یک پنجم قراردادهای مشابه) در اختیار شیخ نشینان امارات میکرد در دوره قبلی وزارت زنگنه بر نفت بسته شد. علی رغم اینکه اسناد و مدارک رشوه خواری افرادی در ایران و خارج از کشور قطعی شده اما با تلاش مضاعف تیم حقوقی زنگنه، وضعیت پرونده ۱۸۰ درجه (از زمان دولت یازدهم) به نفع کرسنت تغییر کرد و اکنون این اقدام زنگنه می رود تا ضربه نفتی دیگری بر پیکر اقتصاد ایران بزند.

شنیده ها حاکی است زنگنه زیر بار حکم قضایی نرفته است و باید دید بالاخره سرنوشت متهمان ترکمانچای کرسنت به کجا میرسد.

 

منبع: رجا