کرسنت مثل هولوکاست شده حرف زدن درباره آن ممنوع شده

موضوع کرسنت امروز در وزارت نفت، همچون قضیه هولوکاست در اروپا شده است. کسی اجازه ندارد درباره آن حرف بزند.

به گزارش عدالتخواهی مسعود میرکاظمی وزیر سابق نفت و نماینده فعلی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: علت امنیتی کردن کرسنت این است که اگر نخ ماجرا کشیده شود، بسیاری از آقایانی که امروز در دولت تدبیر و امید مسئولیت دارند، نامشان آورده خواهد شد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به تجمع چند روز قبل دانشجویان در مقابل وزارت نفت گفت: دانشجویان در خصوص موضوعات مختلف جهت تجمع مجوز می‌خواهند اما کسی به آنها مجوز نمی‌دهد. بیان می‌کنند که دانشجویان در دانشگاه‌های خود تجمعات را برگزار کنند. این در حالی است که دانشجویان از برگزاری تجمعات در مقابل وزارت‌خانه‌ها و دیگر نهادهای دولتی می‌خواهند صدا و نظراتشان به گوش مسئولان برسد وگرنه دانشجویان در داخل دانشگاه‌ها جلسه برگزار می‌کنند اما صدای آنها را کسی نمی‌شنود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: معتقدم با دستمال کثیف نمی‌شود مکانی را تمیز کرد. دولتی که مدعی است راستگو و پاک عمل می‌کند نمی‌شود از وی پذیرفت افرادی را در رأس کار قرار دهد که مسئله‌دار هستند.

وزیر سابق نفت با تأکید بر این مطلب که وزارت نفت تاکنون متن قراردادی را به هیچ کجا نداده است، گفت: وزارت نفت یک موضوعی را در جامعه مطرح کرده که وزارت نفت قرارداد را به مجلس تقدیم کرده اما آن چیزی که در اختیار نمایندگان مجلس گذاشته‌اند صرفاً مصوبه دولت برای تدوین فرمت قرارداد است و وزارت نفتی‌ها خلاف واقع صحبت می‌کنند.

وی گفت: مسئولان وزارت نفت می‌خواهند قرارداد را برای انگلیسی‌ها رونمایی کنند گویی آنها محرم این مملکت هستند اما مردم و دانشجویان از نامحرمان بشمار می‌روند.

به گفته عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نمایندگان خواستار رؤیت قراردادها هستند اما تاکنون فقط موفق به رؤیت فرمت قرارداد شده‌اند. معتقدم دولت فکر می‌کند مجلس نامحرم است و علت نگرانی مسئولان دولتی را هنوز نمایندگان نمی‌دانند.

بااشکالاتی که فرمت قرارداد در مصوبه دولت وجود دارد خدا به داد قراردادهایی برسد که قرار است وزارت نفت منعقد کند.