از آغوش باز برای مواجهه با انتقاد سخنرانی نکنید به جای اینها از باتوم و تانک آبپاش سخنرانی کنید

جمعی از تشکل‌های دانشجویی در نامه ای سرگشاده به رئیس جمهوری خواهان رسیدگی به مطالبات خود در مورد قراردادهای نفتی جدید شدند.

به گزارش عدالتخواهی جمعی از تشکل های دانشجویی در نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهوری خواهان رسیدگی به مطالبات خود در مورد قرارداهای نفتی جدید شدند. در بخشی از این نامه تاکید شده است که سرکوب گازانبری دانشجویان در برابر وزارت نفت، بیش از هرچیز، نشان از استقرار دولتی دارد که توان اقناع ندارد.

متن نامه بدین شرح است:

مگر (ipc) چیست که دولت به جای پاسخگویی،  مشت آهنین خود را به دانشجویانش نشان میدهد؟

جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهور

از کنفرانس تهران که وزارت نفت دولت حضرتعالی از نسل جدید قراردادهای نفتی رونمایی کرد تا به امروز، ipc ، به یکی از انتقادهای محوری جامعه‌ی دانشگاهی کشور به دستگاه اجرایی کشور بدل شده است. بارها و بارها اساتید دانشگاه، اتحادیه‌ها و تشکل‌های دانشجویی، کارشناسان و نخبگان کشور، نسبت به عواقب فاجعه بار این قراردادها برای 25 سال آینده صنعت نفت کشور هشدار داده اند. لکن متاسفانه نه حضرتعالی و نه وزیر نفت دولت حضرتعالی هیچ گونه توجهی به انتقادات کارشناسی جامعه‌ی دانشگاهی نداشتید و پاسخگوی ضعف های جدی این قراردادها نبودید. تا اینکه حسب سلسله مراتب امربه معروف و نهی از منکر حاکمان، دانشگاهیان تصمیم گرفتند صدای اعتراض خود به تاراج ثروت ملی کشور را از تقاطع حافظ- طالقانی به گوش مدیران وزارت نفت برسانند.

آقای رییس جمهور

شرح فاجعه روز شنبه مورخ 10 بهمن 1394، را قطعا می‌دانید. قطعا می‌دانید که خیابان‌های منتهی به وزارت نفت به منطقه ای جنگی تبدیل شد، و پاسخ پرسش های نپرسیده ی دانشجویان، با مشد و لگد و باتوم، به منطقی ترین وجه ممکن داده شد! شما که خود متخصص امنیت ملی هستید قطعا میدانید که سرکوب، نشانه‌ی بارز دولتی است که توان پاسخگویی به پرسش‌های جامعه اش را ندارند. سرکوب گازانبری دانشجویان در برابر وزارت نفت، بیش از هرچیز، نشان از استقرار دولتی دارد که توان اقناع ندارد. توان پاسخگویی به پرسش های دانشجویانش را ندارد، و چون توان پاسخ ندارد، تصمیم میگیرد جلوی طرح پرسش را سد کند! لذا خواهشمند است اگر نمیتوانید دانشگاه را نسبت به قراردادها و سیاستهای اعمالی دولت خود اقناع کنید، راه حل آن را در سرکوب گازانبری دانشگاهیان جستجو نکنید! اگر توان تحمل پرسش های جوانان نسبت به سیاستهای اقتصادی خود را ندارید، لطفا دیگر از آغوش باز برای مواجهه با انتقاد سخنرانی نکنید. از آزادی بیان در دولتتان سخنرانی نکنید! از تکریم منتقد در دولتتان سخنرانی نکنید! از پاسخ گویی مسئولان به مردم در دولتتان سخنرانی نکنید! به جای اینها از باتوم و تانک آبپاش سخنرانی کنید! از مشت آهنین در برابر دانشجویان سخنرانی کنید!

آقای دکتر روحانی

ایجاد فضای امنیتی مانع از پرسشگری پرسشگران نخواهد شد. اتفاقا دامنه ی پرسشگران را گسترده تر خواهد کرد. اکنون این سوال، جدی تر از گذشته مطرح است که مگر در متن قراردادهای جدید نفتی(ipc) چه گنجانده شده که برای آن، اینچنین دانشجویان را سرکوب میکنند؟ مگر (ipc) چیست که دولت به جای پاسخگویی،  مشت آهنین خود را به دانشجویانش نشان میدهد؟ مگر در لایه‌های پنهان (ipc) چه چیزی وجود دارد که کسی نباید در جریان آن قرار گیرد؟ و دهها سوال دیگر…

سوالات دانشگاه پیرامون قراردادهای جدید نفتی بسیار است. پاسخ دانشگاه، هرچه باشد، قطعا مشت آهنین نیست.

فتدبر…

جنبش عدالتخواه دانشجویی

انجمن های اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت

بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق

بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر

بسیج دانشجویی دانشگاه تهران

بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف

بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی

بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت