نگاه مسئولان به اقتصاد لیبرالی است

نگاه خام فروشی در همه جا وجود دارد و بی‌کاری ایجاد می‌شود و نیازهایمان را از خارج وارد می‌کنیم از همه مهم‌تر ارزان بودن دلار در سراسر این 25 سال گذشته است که مانع تولید کننده داخلی است و موجب بی‌کاری می‌شود.

 به گزارش عدالتخواهی دکتر ابراهیم رزاقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با اشاره به اینکه هرکس در ایران کار می‌کند خود را پیرو اندیشه‌های امام می‌داند، گفت: ولی نگاه بیشتر مسئولان، نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهورهای کشور در اقتصاد، لیبرالی است.

وی ادامه داد: بودجه سند مهمی است که در آن بودجه‌های عمرانی سالیانه تقسیم می‌شود. بودجه، می‌تواند بدون برنامه عمرانی پیش برود که نتیجه‌اش 15 میلیون بیکار در ایران است.

این اقتصاددان برجسته با اشاره به این نکته که بودجه عمرانی تصویب می‌شود اما در عمل به دلیل کسری‌ در تأمین بودجه در بخش‌های دیگر هزینه می‌شود، ادامه داد: با وجود اینکه همه مسئولان ادعا می‌کنند به دنبال ایجاد اشتغال هستند اما برای مسئولین مهم نیست که در این فرآیند چند نفر بی‌کار می‌شوند.

وی با اشاره به علاقه دولت به خام‌فروشی گفت: نگاه خام فروشی در همه جا وجود دارد و بی‌کاری ایجاد می‌شود و نیازهایمان را از خارج وارد می‌کنیم از همه مهم‌تر ارزان بودن دلار در سراسر این 25 سال گذشته است که مانع تولید کننده داخلی است و موجب بی‌کاری می‌شود.

استاد دانشگاه تهران افزود: پیروی از سیاست‌های لیبرالی در اقتصاد مانع صنعتی شدن ایران است. بر اثر این سیاست‌ها تولید کننده‌های ما ورشکست می‌شوند و دلال می‌شوند.