گارد تکنوکرات‌ها

در دورانی که قرار است اقتصاد مقاومتی اجرا شود حضرات تکنوکرات به دنبال تسلط بیست ساله بیگانگان بر چاه های نفتمان هستند.بانیان فساد کرسنت امروز به دنبال ورژن جدید دیگری از خیانت هستند اما انچیزی که در محاسبه آنها گنجانده نشده بود رویش های جدید انقلاب بود.امروز برخلاف گذشته دانشجویان مومن و انقلابی صاحب گفتمان و تشکیلاتی منسجم هستند و صدایشان بلند تر از هر زمان دیگریست.

به گزارش عدالتخواهی، میثم بوستان‌افروز، دانشجوی مهندسی مواد از دانشگاه شهید چمران اهواز، در پی برخورد گازانبری دولت با دانشجویان عدالتخواه و بسیجی در مقابل وزارت نفت، یادداشتی با عنوان «گارد تکنوکرات‌ها» به عدالتخواهی رسانده است که در ادامه می‌خوانید:

 

گارد تکنوکرات ها

با روی کار آمدن دولت یازدهم قرار نبود با وزرای دولت سازندگی و اصلاحات مسیر پیشرفت و عدالت منطبق با گفتمان اصلیل انقلاب اسلامی طی شود. اصرار بیش از حد و تذکرات پی در پی رهبری برای اجرای اقتصاد مقاومتی دلالت بر همین موضوع دارد که خط دولت کاملا مغایر سیاست های اقتصاد مقاومتی است. خط اصلی دولت نه در سیاست های اقتصاد مقاومتی بلکه باید در نظریات دکتر سریع القلم تئوریسن پنهان دولت جست جو کرد آنجا که جناب روحانی میگوید باید اقتصاد به سیاست یارانه بدهد نه بلعکس که این ناشی از همان دیدگاه دکتر سریع القلم است که در مصاحبه با روزنامه شرق میگویند روابط اقتصادی بهتر با دنیا بر روابط سیاسی و سیاست خارجه ما تاثیر میگذارد و ادبیات ما نرم تر میکند.
پس دوران پسا برجام برای دولت یک فرصت است تا با باز شدن درهای غرب به روی خود بیش از پیش به پیاده کردن تفکرات اتاق فکر خود بپردازد.تفکرات کسانی که خودکفایی گندم را بیهوده، ادبیات ضد استکباری نظام را ادبیات دوران جنگ_سرد و تاریخ مصرف گذشته میدانند و این همان نفوذی است که رهبری بارها تکرار کردند، نفوذ در مراکز تصمیم گیر و تصمیم ساز.

برای بازگشت به دوران سیاست غرب گرایانه و توسعه مبتنی بر تکنوکراسی دهه هفتاد، علاوه بر نفوذ در مراکز تصمیم گیری(قوه مجریه) و تصمیم سازی(مجمع تشخیص،شورای عالی امنیت ملی) احتیاج به گاردی هم هست که در مواقع ضروری مقابل مزاحمت ها بایستد.نمونه اش برخورد با دانشجویان عدالت خواه در مقابل وزارت نفت بود. دولتی که قرار بود حقوقدان باشد امروز در پی خفه کردن صدای مخالف در نطفه است.
امروز به تعبیر آن امام سفر کرده،حاکمیت فکری از آن روحانی_نماها شده است. دوران وانفسای نفوذ مقدسین نافهم و ساده لوحان بی‌سواد که مانند موریانه در حال جویدن بنیان های جمهوری اسلامی هستند. کسانی که ظاهری اسلامی و انقلابی دارند اما هیچ گاه به دنبال عدالت اجتماعی و استقلال واقعی کشور نبوده اند. در دوران سازندگی که تکنوکرات ها لبخند انکار به رهبری زدند و کاری کردند که کشور همواره به نفت وابسته باشد امروز با ائتلافی جدید با لیبرال های دوره اصلاحات جریان نئولیبرال_تکنوکرات را تشکیل داده اند، جریانی که قرار است سیاستی لیبرالی و اقتصادی تکنوکراتی را در دوران پسابرجام وارد ساختار جمهوری اسلامی کند.
در دورانی که قرار است اقتصاد مقاومتی اجرا شود حضرات تکنوکرات به دنبال تسلط بیست ساله بیگانگان بر چاه های نفتمان هستند.بانیان فساد کرسنت امروز به دنبال ورژن جدید دیگری از خیانت هستند اما آن چیزی که در محاسبه آنها گنجانده نشده بود رویش های جدید انقلاب بود.امروز برخلاف گذشته دانشجویان مومن و انقلابی صاحب گفتمان و تشکیلاتی منسجم هستند و صدایشان بلند تر از هر زمان دیگریست.
امروز جریان نئولیبرال‌تکنوکرات با برخورد گازانبری در پی ذبح عدالت و عدالت خواهی هستند.آنها نشان داده اند حاضرند برای رسیدن به اهداف خود پا روی انسانیت، شرف و ناموس کشور بگذراند.
البته برخورد با دانشجویان عدالت خواه چیز عجیبی نبود گفته بودند که قرار است مدل برجام را در داخل اجرا کنند.
اگر برجام هسته ای، رگ های قلب_اراک را با بتن بست برجام سیاسی قرار است دهن منتقدین را با #باتوم ببندد