چپ و راست، هر دو گمراهی است؛ خمینی تقسیم‌بندی دیگری داشت

یادداشت/ محمد حسن‌زاده

به گزارش عدالتخواهی، محمد حسن‌زاده، عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی در یادداشتی با عنوان «چپ و راست؛ هر دو گمراهی است… خمینی تقسیم‌بندی دیگری داشت» به بیان نگاه عدالتخواهانه به انتخابات پرداختته است. این دست نوشت در ادامه می‌آید:

 

چپ و راست، هر دو گمراهی است…خمینی تقسیم‌بندی دیگری داشت

 

خواب زدگانی که خواب امام را ندیده خاطره گوی امام شده اند از سر تبانی بر مبانی قدرت به اجماع می رسند. گندم را احتکار می کنند و نان را به نرخ روز می خورند و به نرخ زور به مردم می دهند. باز هم انتخاباتی را در پیش رو داریم که در آن منفعت عده ای در دامن زدن به دو قطبی اصول گرایی و اصلاح طلبی؛ و ترویج تفکر “وحدت” بوسیله ایجاد “وحشت” هستند.

 

عده ای بسته به شرایط مرتب بین این جناح و آن جناح رنگ عوض کرده و سابقه سیاسی خود را با اتصال به کانون های قدرت و ثروت فربه تر می کنند و رنگین کمانی هستند از طیف های سیاسی که به آن ها در هر لحظه به اجماع می رسند.

 

شهید پیچک می گفت : “خدا کند که حکومت سرنگون گردد ولی منحرف نگردد. بگذارید بگویند حکومت دیگری پس از حکومت علی بود به اسم حکومت خمینی که با هیچ ناحقی نساخت. ما از سرنگونی نمی‌ترسیم از انحراف می‌ترسیم…”

 

ما در زمینی محصوریم که طرفی ما را به چپ می برد و طرفی به راست؛ و چپ و راست ؛ هر دو گمراهی است. عرصه سیاست تنها به سبب ادای تکلیف دینی برای نیروهای انقلابی مهم است و قدرت وسیله ای برای بر پا داشتن احکام الهی و عدالت حیات بخش دینی است.

 

پسوندها و پیشوندها، تقسیم‌بندی‌های جناحی برای ما اهمیتی ندارد. ما تنها همان دسته‌بندی‌ای را که امام تعیین کرده است قبول داریم که آن همان دسته بندی “فقر و غنا، استضعاف و استکبار، حزب الله و حزب شیطان” است. این تنها دوقطبی‌ای است که ما به آن اعتقاد داریم؛ دسته‌بندی “انقلابی و غیر انقلابی” تنها دسته‌بندی‌ای است که ما به آن معتقدیم.

 

رقابت محض سیاسی که امروز در فضای کشور رایج شده است، تنها در قاموس سیاست منهای دین، سیاست منهای نگاه انقلابی و سیاست منهای فرهنگ جای دارد. این رقابت ها چه به روش های ناسالم انجام شود و چه به روش های سالم، نتیجه ای جز دادن نقش فرعی به مردم ندارد.

 

مردم در این نگاه؛ حداکثر رای دهندگانی هستند که کاندیداهای مختلف باید از دوش آن ها بالا بیایند و انتخاب شوند و دغدغه های خود را پی گیری کنند. مهم نیست که رشد مردم در انتخابات تحقق یافته یا نه؟ مهم نیست که انتخابات فرصتی برای یاد آوری آرمان های انقلاب فراهم کرد یا نه؟ مهم نیست مردم در فرصت انتخابات با نیازها و اولویت های اساسی کشور در این زمان آشنا شدند یا نه، مهم نیست که کاندیداهای منتخب پس از انتخابات تحت نظارت رای دهندگان خود قرار می گیرند یا نه، مهم نیست که انتخابات باعث شفاف تر شدن فضای جامعه و ارتقای سطح فرهنگی آن شد یا نه؟ آن چه در این نگاه مهم است، فقط و فقط این است که مردم در روز انتخابات پای صندوق ها حاضر شوند و به کسی رای بدهند که مدعی است می خواهد به اهداف مردم و انقلاب خدمت کند.

 

در مقابل در نگاه دینی و انقلابی ، انتخابات به عنوان فرصتی برای حضور متعهدانه مردم و طرح مجدد اندیشه های انقلابی شناخته می شود و هر رای نه فقط از آن جهت که قرار است نتیجه انتخابات را تعییین کند، بلکه از آن جهت که نماینده شناخت و اراده و استقلال و تعهد و دغدغه های رای دهنده است ، اهمیت می یابد. در نگاه تکلیف مدارانه هر کسی خود را برای انداختن رای آگاهانه محتاج حجت شرعی می بیند.

 

در این نگاه مردم به صحنه نیامده اند تا فقط انتخابات را رقم بزنند. این انتخابات است که باید در خدمت رشد مردم و تقویت انقلاب به صحنه بیاید و این نزاع زرگری چپ و راست نتیجه ی را برای مردم ندارد.

 

انتخابات باید بستر و بهانه ای برای رشد فکری و فرهنگی جامعه باشد نه ابزاری برای ارتقای رتبه چند نفر که پس از انتخاب شدن نیز بی اعتنا به آگاهی و مطالبه و نظارت مردمی کار خود را بکنند. انقلاب را دو دسته خطر تهدید می‌کند که برخی خطرات مربوط به حوزه دفاعی و فیزیکی و قابل تشخیص است و می‌توان پیش‌بینی کرد که این نوع از خطر موجب براندازی نظام می‌شود اما دسته‌ای از خطرات هستند که انقلاب را از درون براندازی کرده و محتوا را به تدریج از بین می‌برند.

 

خطرناک‌تر از حملات خارجی همین “انحرافات داخلی” است. هنگامی که شعارهای ما تبدیل به ساختار مدیریتی نشود یعنی در حالی که شعار مرگ بر امریکا می‌دهیم، اقتصادمان درود بر امریکا باشد؛ داریم به سمت براندازی درونی به پیش می‌رویم.

 

نیرو های انقلابی به تبعیت از رهبر انقلاب ، به دسته بندی های توهمی و مشهور سیاسی اعتقادی ندارند .اگر چه گاه ناچاریم برای نامگذاری قبایل سیاسی، به عناوین مشهوری چون چپ و راست اشاره کنیم. اما چپ و راست هر دو گمراهی است….

 

کسانی که معتقدند همه باید با آنان متحد شوند ابتدا باید مبانی خود را شفاف کرده و آن را از پیرایه های سیاست زدگی و برتری جویی و اصول گریزی بیارایند و آن گاه ادعای پرچم داری کنند.

 

انتهای متن/