مشکلشان نه با تو، که با هنری است که نمایش دهنده اسلام فقرای دردمند، اسلام پابرهنگان و اسلام تازیانه خوردگان تاریخ تلخ و شرم آور محرومیت ها است

مدعیان هنر بی دردی تاب و توان و تحمل سالن های مملو از جمعیتی که برای نمایش “نقاط کور و مبهم معضلات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، و نظامی” آمده اند را ندارند و مشکلشان در این است که از آن زمان که سلاح هنری ات را به دست گرفته ای، در آثارت نابود کننده اسلام رفاه و تجمل، اسلام التقاط، اسلام سازش و فرومایگی، اسلام مرفهین بی درد و در یک کلمه اسلام آمریکایی بوده ای.

به گزارش عدالتخواهی مجتبی رئیسی دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی سراسر کشور در نامه ای خطاب به مسعود ده نمکی  ضمن تشکر از ساخت فیلم رسوایی 2 که نمایش جلوه هایی از جنگ فقر و غنا، شهید امر به معروف و نهی از منکر، رباخواری و فساد سیستمی در نظام بانکی کشور است اعلام آمادگی خود جهت اکران دانشگاهی این فیلم در سراسر کشور جهت ترویج اسلام ناب محمدی را اعلام کرد:

سردار خط شکن هنر انقلاب
سلام
بار دیگر با شکستن خطوط قرمز سینمای غربزده، خود را سیبل تهمت ها و تخریب های جماعتی قرار دادی که مشکلشان نه با تو، که با هنری است که نمایش دهنده اسلام فقرای دردمند، اسلام پابرهنگان و اسلام تازیانه خوردگان تاریخ تلخ و شرم آور محرومیت ها است. مشکلشان در این است که از آن زمان که سلاح هنری ات را به دست گرفته ای، در آثارت نابود کننده اسلام رفاه و تجمل، اسلام التقاط، اسلام سازش و فرومایگی، اسلام مرفهین بی درد و در یک کلمه اسلام آمریکایی بوده ای.
بدیهی و طبیعی است آنان که با سفرهای زیارتی به اسکار و کن با رویای ایفای نقش های درجه سه در فیلم های هالیوودی و ته لهجه ی دیالوگهای انگلیسی ٬ فرسنگ ها به دور از فرهنگ جامعه اشان زندگی میکنند، تاب و توان و تحمل دیدن آثار تو را ندارند.
بدیهی است “مدعیان هنر بی دردی” که موجب شدند تا مردم خرید یک همبرگر را به خرید بلیط سینما ترجیح دهند تاب و توان و تحمل سالن های مملو از جمعیتی که برای نمایش “نقاط کور و مبهم معضلات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، و نظامی” آمده اند را ندارند
مسعود ده نمکی عزیز
همانطور که پیش بینی میشد، آنانی که عمری را در کافه نشینی های شبانه سپری کرده اند، اینبار حتی تاب و توان دیدن رسوایی را هم ندارند. رسوایی با نمایش جلوه هایی از جنگ فقر و غنا، شهید امر به معروف و نهی از منکر، رباخواری و فساد سیستمی در نظام بانکی، تکنوکراتهای رخنه کرده در بدنه مدیریتی کشور، جام زهر پذیرش قطعنامه 598، روحانیت انقلابی و ساده زیست، پناه بردن جامعه به سیره ی اهل بیت(ع) خاکریز جدیدی را در عرصه سینمای انقلاب بوجود آورده است. خاکریز جدیدی که قطعا فریاد اعتراض اقلیت یک درصدی را به همراه خواهد داشت. ضمن خدا قوت به حضرتعالی و تمام همکارانت در ساخت رسوایی 2، اتحادیه ی جنبش عدالتخواه دانشجویی آمادگی کامل خود را جهت اکران دانشگاهی این اثر، و ترویج هنرمندانه ی اسلام ناب محمدی(ص) اعلام میدارد.
همیشه در خط اصولی دفاع از محرومان و مستضعفان ثابت قدم باشید.
به امید ظهور عدالت گستر گیتی
مجتبی رییسی
دبیر اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی