آیا راست است که بنیاد مستضعفین، بنیاد مستکبرین گردیده است؟

در پی اعتراض جنبش عدالتخواه دانشجویی پیرامون ساخت برج 121 طبقه توسط بنیاد مستضعفان و ارسال نامه ای به بنیاد مستضعفان، این نهاد هرچند دیر اما در اقدامی قابل تحسین جوابیه ای در مورد دلایل ساخت برج 121 طبقه به جنبش عدالتخواه دانشجویی ارسال کردند و متن زیر پاسخی به جوابیه بنیاد مستضعفان است.

ریاست محترم بنیاد مستضعفان، جناب آقای دکتر سعیدی کیا

با عرض سلام

احتراما پیرو جوابیه بنیاد مستضعفان در خصوص نامه جنبش عدالتخواه دانشجویی پیرامون برج 121 طبقه که در پیوست ارائه شده اند، مواردی عنوان شد که لازم دانستیم نکاتی را پیرامون آن بیان کنیم.

اول) نگاهی کلی به پاسخ بنیاد مستضعفان

  • در جوابیه بنیاد مستضعفان، اعلام شده است که “بنیاد وابستگی به منابع عمومی ندارد“، در حالی که بنیاد به منابع عمومی که در اول انقلاب از اموال شاه مصادره شده است وابسته است.
  • بیان شده است که “یک بخش اصلی از بنیاد با ماموریت کمک به محرومین و محرومیت زدایی تشکیل شده که در موسسه ای به نام بنیاد علوی متمرکز شده است“، در حالی که ماهیت بنیاد باید در راستای مستضعفین و محرومیت زدایی باشد نه یک بخش آن همچون بنیاد علوی، که در آن صورت نیازی به بنیاد نخواهد بود و بنیاد علوی جایگزین آن خواهد شد. هرچند بنیاد علوی خود بخش اصلی نیست و قابل مقایسه با دیگر بخش های بنیاد محسوب نمی شود.
  • بیان شده است که “هلدینگها و شرکت های وابسته به بنیاد با مدیریت منابع و برنامه ریزی و سرمایه گذاری برای انجام وظیفه کمک به محرومین تشکیل شده اند“، در حالی که حجم این هلدینگ ها در قیاس با بنیاد علوی مشخص نیست و سوال اساسی تر این است که درآمدزایی به چه قیمتی خواهد بود و درآمدهای کسب شده آیا در جهت کمک به محرومین خرج خواهد شد؟
  • بنیاد در پروژه هایی سرمایه گذاری میکند که در رقابت با مردم نباشد و فعالیت هایی را انجام میدهد که بخش خصوصی توان انجام آن را ندارد“، حال آنکه هتل داری، بلندمرتبه سازی و … رقابت با بخش خصوصی است و بخش خصوصی توان اجرای پروژه ها را دارد.
  • اولویت در انجام سرمایه گذاری، مناطق محروم کشور هستند” حال آنکه سرمایه گذاری در برج 121 طبقه نه تنها سرمایه گذاری در مناطق محروم نیست که سرمایه گذاری در کالای لوکس خواهد بود.

دوم) ویژگی های ساختمان 121 طبقه و اهداف این پروژه

در بخشی از نامه دلیل اجرای پروژه را صدور مجوز توسط شهرداری برای پروژه هایی بزرگتر از پروژه برج 121 طبقه از لحاظ سطح زیربنا معرفی کرده اند. آیا هر عمل خلاف قانونی که توسط دیگران انجام شود دلیلی خواهد بود که بنیاد مستضعفان نیز اقدام به آن عمل کند؟ رویه خلاف در تراکم فروشی در شهر تهران سالیانی است که به منافع عمومی ضربه زده است و ادامه این رویه توسط بنیاد مستضعفان که وظیفه محرومیت زدایی را دارد و باید منافع عمومی را بر منافع بنیاد ترجیح دهد، غیر قابل پذیرش است.

در جدول زیر اهداف پروژه آسمانخراش 121 بر اساس نامه بنیاد مستضعفان در کنار اهداف بنیاد مستضعفان قرارگرفته شده است.

 

Untitled


جناب آقای مهندس سعیدی کیا

مقایسه اهداف پروژه و اهداف بنیاد مستضعفان گواه این است که ساخت آسمانخراش 121 طبقه هیچ سنخیتی با مهم ترین ماموریت بنیاد مستضعفان یعنی تهیه مسکن برای محرومین ندارد. نه تنها سنخیتی با اهداف بنیاد ندارد که به دلیل تراکم فروشی حاصل از آن اثرات منفی همچون افزایش قیمت زمین، افزایش ترافیک، افزایش سوداگری، افزایش واردات، تغییر سبک زندگی و … در بر خواهد داشت، سبب لوکس گرایی و در مخالفت با سیاست های اقتصاد مقاومتی است، متناسب با نیاز طبقه متوسط و محروم نیست و تجاری سازی آن سبب افزایش مصرف گرایی میشود. همچنین تجربه های تجاری سازی همچون مجتمع تجاری نور، مجتمع جهان کودک متعلق به بانک مهر اقتصاد، مجتمع تجاری نیایش و بسیاری از مجتمع های تجاری اطراف حرم رضوی از ناکارآمدی این روش پرده برداشته است. زیرا ارزش افزوده حاصل از ساخت برج در حدی نیست که ساخت مسکن برای محرومین از مسکن را توجیه کند.

شایسته کشور عزیز اسلامی ایران نیست که 18 میلیون حاشیه نشین داشته باشد، عده ای قابل توجه کارتن خواب داشته باشد و بنیاد مستضعفان که وظیفه تامین مسکن مستضعفان را برعهده دارد، برج سازی و آسمانخراش سازی کند و در این شرایط که سیاست های وزارت راه و شهرسازی هم در تقابل با خانه دار شدن مردم است، از صاحبان اصلی انقلاب غفلت شود.

امروزه در اذهان مستضعفین و محرومین، بنیاد مستضعفان ملجا محرومین و مستضعفین نیست و بیشتر از آنکه مستضعفین امید حل مشکلاتشان را از بنیاد مستضعفان داشته باشند، سرمایه سالارها چشم طمع به اموال بنیاد مستضعفان را دارند تا با اسامی گول زننده سرمایه گذاری و افزایش ارزش افزوده وظیفه اصلی بنیاد را تحت شعاع قرار دهند و اموال متعلق به محرومین را به یغما ببرند.

ریشه اینگونه فساد ها را باید در تفکراتی دانست که رقابت با کشورهای منطقه همچون دبی و ترکیه در مظاهر غربی همچون آسمانخراش را، وظیفه بنیادی میداند که باید برای مستضعفان مسکن متناسب با نیاز فراهم آورد و این همان اسلام آمریکایی است که سبب شد امام، این بیم و نگرانی از آینده بنیاد مسکن و مستضعفین را در بیان توصیه های سیزده گانه به مسلمین در تاریخ 1/1/1359 گوشزد کنند:

“بنیاد مسکن باید روشن کند که چه میزان کار کرده است و بنیاد مستضعفین صورت اموال منقول و غیرمنقول طاغوتیان خصوصاً شاه و خاندان و دار و دستۀ کثیفش در سراسر ایران را به روشنی برای مردم بیان دارند و بگویند چه کرده‏اند، اموال شاه خائن را به چه کسانی داده‏اند؟ آیا راست است که بنیاد مستضعفین، بنیاد مستکبرین گردیده است؟ اگر چنین است تصفیه ضروری است و غفلت از این امر مهم حرام. باید این دو نهاد دقیقاً برای مردم شرح دهند که چرا از این سریعتر نتوانسته‏اند کار نمایند، و اگر کسانی به اسم مستضعفین خلاف می‏کنند، بر دادگاههای سراسر ایران است که سریعاً اقدام نمایند. امام خمینی 1/1/1359

 

به امید ظهور عدالت گستر گیتی

جنبش عدالتخواه دانشجویی

 

اخبار مرتبط:

نامه سرگشاده جنبش عدالتخواه دانشجویی به رییس بنیاد مستضعفان

جوابیه بنیاد مستضعفان به نامه جنبش عدالتخواه دانشجویی