جدول مقایسه هزینه ها:

چرا احیای بافت فرسوده نمی تواند جایگزین مسکن مهر شود؟

احیای بافتهای فرسوده در کشور که به بیش از ۸ میلیون واحد فرسوده در بافتهای مصوب رسیده است امری است اجتناب ناپذیر؛  این موضوع در سرفصلهای ابلاغی معاون اول در تکالیف وزارت راه و شهرسازی در خصوص اقتصاد مقاومتی نیز آمد. هرچند احیای بافت فرسوده تنها از یک بعد (یعنی افزایش عرضه در صورت اعطای […]

احیای بافتهای فرسوده در کشور که به بیش از ۸ میلیون واحد فرسوده در بافتهای مصوب رسیده است امری است اجتناب ناپذیر؛  این موضوع در سرفصلهای ابلاغی معاون اول در تکالیف وزارت راه و شهرسازی در خصوص اقتصاد مقاومتی نیز آمد.

هرچند احیای بافت فرسوده تنها از یک بعد (یعنی افزایش عرضه در صورت اعطای تراکم در بافت موردنظر و تا حدودی توانمندسازی خانوارهای ساکن) میتواند به اقتصاد مقاومتی کمک کند

اما موضوعی که بارها در دولت یازدهم از زبان مسئولان امر شنیده شده این سوال است که چرا بجای احیای بافت فرسوده داخل شهرها که از تمام تاسیسات زیربنایی و روبنایی داخل شهرها برخوردار هستند؛ دولت گذشته اقدام به ساخت مسکن مهر در طرح های توسعه شهرهای موجود و شهرهای جدید که دارای خدمات شهری کمتری هستند کرد؟

اقتصاد-مقاومتی

به نظر می رسد این موضوع را باید در حوزه توانایی و تمکن مالی جامعه هدف طرح مسکن مهر جستجو کرد؛ متقاضیان مسکن مهر عموماً از اقشاری بوده اند که با دو شاخصه تمکن مالی یعنی “توانایی پرداخت آورده ای در محدوده ۱۵ تا ۶۰ میلیون تومان” و “توانایی بازپرداخت اقساط تسهیلات در حد ماهانه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان”شناخته و پالایش شده اند

با این تفاسیر این متقاضیان در محدوده دهکهای درآمدی ۵ و ۶ و تاحدودی ۷ هستند که جامعه مخاطب بیش از ۲ میلیون واحد مسکونی مهر شهری قرار گرفتند

حال در جدول زیر مقایسه هزینه خانه دار شدن در بافت فرسوده تهران (با لحاظ کمترین قیمت برای زمین) و در مسکن مهر پردیس تهران را ببینید

بافت-فرسوده

بنابر این همانطور که مشخص است احیای بافت فرسوده بویژه در کلانشهرها فارغ از مشکلات شدید اجتماعی و سرعت بسیار پایین اجرایی به علت مشکلات فراوان، نمی تواند به لحاظ شکلی و ماهیتی جایگزین طرحهایی چون مسکن مهر شود و دولت باید برای اقشار متوسط جامعه به فکر یک راهکار اساسی در خصوص تامین مسکن باشد.

شاید اصلاح ایرادات مسکن مهر و ادامه آن بتواند یکی از این راهها باشد