استقبال گسترده دانشجویان از انتخابات “مجمع دانشجویی آرمان دانشگاه شیراز”

انتخابات شورای مرکزی 95-96 “مجمع دانشجویی آرمان دانشگاه شیراز” با استقبال گسترده دانشجویان برگزار شد. این انتخابات با کسب 392 رأی به عنوان موفق ترين انتخابات دانشجویی در سال تحصیلی جاری به ثبت رسید. در نخستین جلسه شورای مرکزی منتخب، آقای بابک فصیحی با کسب حداکثر آرا به عنوان دبیر مجمع دانشجویی آرمان دانشگاه شیراز […]

انتخابات شورای مرکزی 95-96 “مجمع دانشجویی آرمان دانشگاه شیراز” با استقبال گسترده دانشجویان برگزار شد.

این انتخابات با کسب 392 رأی به عنوان موفق ترين انتخابات دانشجویی در سال تحصیلی جاری به ثبت رسید.

در نخستین جلسه شورای مرکزی منتخب، آقای بابک فصیحی با کسب حداکثر آرا به عنوان دبیر مجمع دانشجویی آرمان دانشگاه شیراز انتخاب شدند.