چند ساعت دیگر تا دیدار دانشجویان با رهبر انقلاب

سنت افطاری رهبری انقلاب با دانشجویان یکی از دیدارهای ویژه ایی است که در شرایطی متفاوت تر از سایر دیدارها انجام می شود؛ صراحت و جسارت بیان، جنس مطالبات و نوع مطالبه گری دانشجویان و پاسخ های شفاف رهبری را می‌توان از مهمترین وجوه تمایز این دیدار برشمرد. امسال نیز این دیدار در تاریخ 12 […]

سنت افطاری رهبری انقلاب با دانشجویان یکی از دیدارهای ویژه ایی است که در شرایطی متفاوت تر از سایر دیدارها انجام می شود؛ صراحت و جسارت بیان، جنس مطالبات و نوع مطالبه گری دانشجویان و پاسخ های شفاف رهبری را می‌توان از مهمترین وجوه تمایز این دیدار برشمرد.

امسال نیز این دیدار در تاریخ 12 تیر ماه 95 هم زمان با سالگرد سقوط هواپیمای ایر باس برگزار می گردد.

مجتبی رئیسی دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی به نمایندگی از این اتحادیه نطق جنبش عدالتخواهی را ایراد خواهد کرد.