یادداشت/ علی جعفری

بازی تکراری برای تحمیل «برجام نفتی» بر کشور!

در حالیکه اشکالات فراوانی به قراردادهای جدید نفتی IPC وارد شده و رهبری انقلاب نیز در دیدار دانشجویی فرمودند: «تا وقتی متن قراردادها اصلاح نشود، هیچ قراردادی نباید بسته شود»، روزنامه شرق در مطلبی تحت عنوان «چه کسانی 80 میلیارد دلار به ایران ضرر زدند» به نقل از رئیس بازنگری قراردادهای نفتی وزارت نفت می […]

در حالیکه اشکالات فراوانی به قراردادهای جدید نفتی IPC وارد شده و رهبری انقلاب نیز در دیدار دانشجویی فرمودند: «تا وقتی متن قراردادها اصلاح نشود، هیچ قراردادی نباید بسته شود»، روزنامه شرق در مطلبی تحت عنوان «چه کسانی 80 میلیارد دلار به ایران ضرر زدند» به نقل از رئیس بازنگری قراردادهای نفتی وزارت نفت می گوید: با توجه به اینکه بیش از 6 ماه از اجرای برجام می گذرد و با وجود تمایل شرکت های بین المللی در حوزه های نفت و گاز برای سرمایه گذاری در ایران هنوز تکلیف قراردادهای نفتی مشخص  نیست و تاخیر در اجرای قراردادهای نفتی، ماهیانه 8تا 10 میلیارد دلار به کشور ضرر می زند، و با توجه به نهایی شدن قراردادهای جدید نفتی در آذرماه گذشته، رقمی معادل 80 میلیارد دلار تا به امروز به کشور زیان وارد شده است.
پیش از این شهریورماه 94 درحالیکه کمیسیون برجام مشغول بررسی متن این توافق بود و ابهامات زیادی درباره نقاط ضعف آن مطرح می‌شد؛ حامیان و مسئولین دولتی با هدف تحت فشار قرار دادن نهادهای رسمی نظام که مسئول بررسی و تصویب برجام بودند، ادعا می‌کردند تاخیر در اجرای برجام روزانه 100 تا 150 میلیون دلار به کشور ضرر وارد می‌کند.
ترکان مشاور ارشد رئیس‌جمهور در همان زمان گفت: « هر یک روز تأخیر مجلس در بررسی برجام، 100 میلیون دلار به اقتصاد کشور آسیب می‌رساند؛ اما آقای وزیر اقتصاد در این باره می‌گوید عدم تصمیم‌ به‌موقع درباره برجام، روزی 150 میلیون دلار خسارت می‌زند».
در همان ایام نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهور نیز در کمیسیون بررسی برجام مدعی شده بود: «تاخیر در اجرای برجام روزانه 130 میلیارد تومان هزینه برای ملت ایران دارد».
سیروس ناصری عضو تیم اسبق هسته‌ای نیز در مهرماه همان سال ادعا کرد: «روزی ١٠٠ تا ١۵٠ میلیون دلار هزینه تاخیر در اجرای برجام است».
بر اساس ادعای ضرر روزانه حداقل 100 میلیون دلار ناشی از تاخیر برجام و همچنین گذشت بیش از 6 ماه از توافق هسته ای یا به عبارتی 180روز، با یک محاسبه ساده، می بایست تا کنون بیش از  18 میلیارد دلار نصیب ملت ایران شده باشد.
 امروز حامیان دولت و مسئولین وزارت نفت با کلید زدن طرح «برجام نفتی» درحالی از ضرر 80 میلیارد دلاری صحبت میکنند، که هنوز پس از گذشت 6 ماه از اجرای «برجام هسته ای» معلوم نیست 18 میلیارد دلار سود وعده داده شده کجاست؟!
دولت ابتدا 18 میلیارد دلار سود ادعایی برجام را به ملت پرداخت نماید و حساب خود را با مردم صاف کند، بعد از سود ماهیانه 10 میلیارد دلاری قراردادهای نفتی صحبت کند.
نکته دیگر اینکه بر فرض که این پولها به کشور بیابد (که نمی آید) و این سود عاید کشور شود (که نمی شود) معلوم نیست که قرار است خرج صفدر حسینی و علی صدقی و حقوقهای نامشروع بشود یا خرج ملت؟
منبع: رجا نیوز