به دعوت جنبش عدالتخواه دانشجویی؛

جمعه اعتراض به کشتار انسان ها در کشمیر

مجتبی رئیسی دبیر اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی با اشاره به کشتار مظلومان در کشمیر گفت: کشتار مظلومان در کشمیر قلب هر انسان آزادی خواهی را به درد می آورد. مردمی مورد ظلم واقع شده اند و وظیفه ما طبق مبانی انقلاب اسلامی آن است که هر جا مظلومی مورد ظلم قرار میگیرد از او حمایت […]

مجتبی رئیسی دبیر اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی با اشاره به کشتار مظلومان در کشمیر گفت: کشتار مظلومان در کشمیر قلب هر انسان آزادی خواهی را به درد می آورد. مردمی مورد ظلم واقع شده اند و وظیفه ما طبق مبانی انقلاب اسلامی آن است که هر جا مظلومی مورد ظلم قرار میگیرد از او حمایت کنیم. وقتی میگوییم از مظلوم در هرجای دنیا حمایت میکنیم طبیعتا معنایش این است که از مظلوم حتی با وجود تفاوت هایی که ممکن است با ما داشته باشد هم حمایت خواهیم کرد و وظیفه ماست بر تعهدی که به مظلومان عالم داده ایم استوار بمانیم.

وی افزود: تفکر خطرناکی در حال شیوع است که خواسته یا ناخواسته در حال ترویج دوقطبی شیعه- سنی به جای دوقطبی مستضعفین- مستکبرین است. ما به همان اندازه باید بر ظلم روا داشته شده بر برادران انسانی امان حساس باشیم که بر ظلم روا داشته شده بر برادران دینی امان حساس هستیم.

رئیسی ادامه داد: به همین جهت فردا، جمعه اعتراض به کشتار انسانها در کشمیر بعد از مراسم عبادی سیاسی نماز جمعه در تهران و دیگر شهرهای کشور برگزار خواهد شد.