یادداشت/ حسین شهبازی زاده

از مظلومیت «سین کیانگ چین» تا غربت «کشمیر هند»

  “نه شرقی نه غربی” در حقیقت خلاصه شده تمام منطق دیپلماتیک و رفتار فرامرزی انقلاب اسلامی است…. که بخش دوم آن در “عمل” و بخش نخست آن، “هم در عمل” و ” هم در شعار” تا حدود زیادی به فراموشی سپرده شده است. “فتف” و “برجام” و “قراردادهای جدید نفتی” اگر نشانه های انحراف […]

 

“نه شرقی نه غربی” در حقیقت خلاصه شده تمام منطق دیپلماتیک و رفتار فرامرزی انقلاب اسلامی است….

که بخش دوم آن در “عمل” و بخش نخست آن، “هم در عمل” و ” هم در شعار” تا حدود زیادی به فراموشی سپرده شده است.

“فتف” و “برجام” و “قراردادهای جدید نفتی” اگر نشانه های انحراف در مبارزه با استکبار غرب باشند انبوه مبادلات اقتصادی با چین و کلاهای بنجل و دور ریختنی چینی که تا خرخره بازارهای ایران را پر کرده و به تولیدی های تعطیل شده و آمار بیکارای در کشور طعنه میزند نشانه فراموشی مبارزه با استکبار شرقی است.

و همواره برایمان سخت و سوال برانگیز است که چگونه میشود در کشوری که بیکاران از سر و کول هم بالا میروند و کارخانه ها یا تعطیلند  یا در خطر تعطیلی؛ چنین بی محابا و بدون تامین منافع “دو سویه” اجناس چینی بازارهایمان را پر میکنند؟!

چینی ها اگر بزرگترین ارتش نظامی جهان را نداشته باشند؛ یقینا بزرگترین ارتش اقتصادی دنیا را دارند.

عجیب است که ما خطر نظامی آمریکا را میفهمیم اما درکی از خطر اقتصادی چین نداریم و در همین بی خبری است که چین، این چنین بی جنگ و خون ریزی و بدون توپ و تانک، اقتصاد و بازار ایران را فتح کرده و به اشغال خود در آورده و بر لاشه های کارخانه های ایرانی پرچم سرخ چین را به اهتزاز درآورده است!

و در همین حین که اسدالله عسکراولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین هر روز از افزایش حجم مبادلات اقتصادی چین و ایران مصاحبه میکند؛ گاه خبر میرسد که حکومت چین مسلمانان  استان سین کیانگ را در سکوت رسانه ای قلع و قمع میکند…!

و شما نمیبینید یک نفر از آقایان محض ژست و فیگور هم که شده نیمچه اعتراضی کنند…

جالب تر و تلخ تر آن که؛ همین آقایانی که در خصوص به خاک و خون کشیده شدن مسلمین چین چنان زبان هایشان گره میخورد که “شتر دیدی؟!ندیدی…” ؛ جایی دیگر در اعتراض به مداخلات آمریکا در موضوع “اختلافات منطقه ای کشور های حاشیه ی دریای جنوبی چین”‘بیانیه میدهند و از مظلومیت چین حمایت میکنند!!

به لجن کشیده شدن شعارها دقیقا همین است که کسی مظلومیت و به خاک و خون کشیده شدن مسلمانان سین کیانگ در برابر حکومت جبار چین را نبیند اما مداخلات آمریکا در چین را ببیند!

و پشت نقاب “مرگ بر غرب” بازار کشور را با واسطه تجار جناح راست و حزب موتلفه، به “شرق” بفروشد و پولش را بزنید به جیب.

کسانی که حمایت کردن یا نکردنشان از مظلوم را به منافع اقتصادیشان گره بزنند و به سنجه سود و زیان ارزیابی کنند و کارنامه شان در قبال چین، چنان باشد که عرض شد؛ طبیعی است که پیرامون واماندگان و مظلومان و دورافتادگان کشمیر به سکوت و آرامش نظاره گر باشند.و انصافا این روزها خاک و خون و سرکوب کشمیر ؛یادآور تلخی “سکوت” در قبال خاک و خون و سرکوب چین است….