اعضای شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی مشخص شد

انتخابات شورای مرکزی جنبش عدالتخواه در تاریخ 28 مردادماه برگزار شد

به گزارش عدالتخواهی سی و سومین نشست سراسری اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی با عنوان «مهندس محمدجواد جلال‌فرد» از ۲۳ تا ۲۸ مرداد، در دانشگاه تهران برگزار شد

انتخابات شورای مرکزی جنبش عدالتخواه در تاریخ 28 مردادماه از ساعت 10:30  تا 5 بامداد  29 مرداد و باحضور نماینده نهاد رهبری در دانشگاهها و همچنین نماینده وزارت علوم برگزار شد و افراد ذیل حائز اکثریت آرا شدند:
صادق پور هاشمی
مجتبی رئیسی
شایان نادری
امین سردار آبادی
فاطمه یوسفی
 انتخابات اعضای شورای نظارت بر جنبش عدالتخواه همزمان با انتخابات شورای مرکزی برگزار شد و افراد ذیل انتخاب شدند:
حسین شهبازی زاده
سلمان کدیور
سید مصطفی موسوی
انتخاب دبیر پس از انتخاب دو عضو انتصابی توسط شورای مرکزی انجام خواهد گرفت.