بیانیه مجمع عدالتخواهان رفسنجان در خصوص دادگاه تجدید نظر سید میثم صفاییان نماینده رانندگان عدالتخواه

آقايان توجه كنند همه و همه ملت موظفند كه نظارت كنند براين امور. نظارت كنند اگر من يك پايم را كنار گذاشتم ، كج گذاشتم ، ملت موظف است كه بگويند پايت را كج گذاشتي ، خودت را حفظ كن . مسئله ، مسئله مهم است . همه ملت موظفند به اينكه نظارت داشته باشند […]

آقايان توجه كنند همه و همه ملت موظفند كه نظارت كنند براين امور. نظارت كنند اگر من يك پايم را كنار گذاشتم ، كج گذاشتم ، ملت موظف است كه بگويند پايت را كج گذاشتي ، خودت را حفظ كن . مسئله ، مسئله مهم است . همه ملت موظفند به اينكه نظارت داشته باشند در همه كارهايي كه الان مربوط به اسلام است. اگرديدند كه يك كميته خداي نخواسته برخلاف مقررات اسلام دارد عمل مي كند، بازاري بايد اعتراض كند؛ عرض بكنم كه كشاورز بايد اعتراض كند؛ معممين و علما بايداعتراض كنند. اعتراض كنند تا اين كج را راست كنند. اگر ديدند يك معمم بر خلاف موازين اسلام ، خداي نخواسته ، مي خواهد عمل بكند، همه موظفند كه جلويش رابگيرند كه امروز غير روزهاي ديگر است . آن وقت هم بايد بگيرند، اما حالا كار مهم است . حالا اساس ، اساس وجهه اسلام است. اساسي است كه الان اسلام به دست ماافتاده ، داريم چه مي كنيم ؟ ( امام خمینی ره / صحیفه نور ج 8 ص5)

متاسفانه شاهد هستیم قریب 6 ماه از اعتراض چندین هزار راننده به فساد موجود در سیستم حمل و نقل کشور میگذرد اما مسئولین به جای حقیقت جویی و رسیدگی شفاف به اعتراضات این قشر گسترده از مردم،با ایشان برخوردهای سلبی و پلیسی نموده اند.سید میثم صفائیان رهبر معترضان به فسادهای اقتصادی و قاچاق در سیستم حمل و نقل کشور چندی پیش بدلیل اعتراض به این فسادها مورد برخوردهای ناروا قرار گرفته و دادگاهی شده اند و فردا7/25 موعد دادگاه تجدید نظر ایشان می باشد.

ما دانشجویان ضمن حضور در دادگاه جهت حمایت از ایشان لازم میدانیم نکاتی در خصوص حرکت اعتراضی ایشان اعلام داریم:
این حرکت صرفا یک حرکت اعتراضی به حقوق شخصی و فردی نیست بلکه یک حرکت اصلاحی در جهت تحکیم انقلاب بوده و متعلق به انقلاب است.به خوبی می دانیم که فساد اقتصادی در ساختار اقتصادی کشور ریشه دوانده و باعث عدم حرکت رو به جلو شده است.همچنین مسئله قاچاق سدی محکم در برابر تحقق اقتصاد مقاومتی شده است.

بنابر این از مسئولین امر می خواهیم که بدور از نگاه های حزبی و سیاسی ضمن حمایت از این اعتراضات عدالتخواهانه با مفسدان اصلی برخورد نموده و به حل مسئله قاچاق و فساد در این سیستم عمل نمایند و از برخوردهای نابخردانه و سرکوب کردن حمایت های مردمی در امر مبارزه با فساد پرهیز نمایند و امید داریم دستگاه قضایی کشور مأمنگاهی بشود برای کسانی که دغدغه مبارزه با فساد را دارند.

به امید ظهور عدالت گستر گیتی
مجمع دانشجویان عدالتخواه رفسنجان