سردارآبادی در گفت‌وگوی خبری بیان کرد:

پیام «شش هشت» رهبر انقلاب منجر به شکل‌گیری جنبش عدالتخواه دانشجویی شد

به گزارش عدالتخواهی امین سردارآبادی، دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو، با اشاره به سالگرد پیام تاریخی رهبر انقلاب در ۶ آبان ۸۱ به جنبش دانشجویی و نیز نزدیک شدن به سالگرد یوم الله ۱۳ آبان گفت: این هفته را باید به عنوان هفته مبارزه با استکبار داخلی و خارجی دانست. […]

به گزارش عدالتخواهی امین سردارآبادی، دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو، با اشاره به سالگرد پیام تاریخی رهبر انقلاب در ۶ آبان ۸۱ به جنبش دانشجویی و نیز نزدیک شدن به سالگرد یوم الله ۱۳ آبان گفت: این هفته را باید به عنوان هفته مبارزه با استکبار داخلی و خارجی دانست.

دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی گفت: این روز نقطه عطفی در حرکت‌های خود جوش دانشجویان و مردم در راستای تحقق ارمان بلند عدالت در سراسر کشور است.

وی افزود: رهبر انقلاب در پیام تاریخی به جنبش دانشجویی به مسائلی مانند مسابقه‌ رفاه‌ میان‌ مسئولان‌، بی‌اعتنایی‌ به‌ گسترش‌ شکاف‌ طبقاتی‌ در ذهن‌ و عمل‌ برنامه‌ریزان‌، ثروت‌های‌ بادآورده، هزینه‌ کردن‌ اموال‌ عمومی‌ در اقدام‌های‌ بدون‌ اولویت‌ و‌ خلاصه پدیده انبوه شدن ثروت در دست کسانی که هزینه کسب قدرت می کنند، اشاره کردند و با طرح این موضوعات، باب های جدید برای مطالبه دانشجویان از حاکمیت را در راستای نهی از منکر نظام اسلامی باز کردند.

سردارآبادی تصریح کرد: با این پیام جنبش دانشجویی وارد رویکرد جدیدی از مسائل و مشکلات واقعی مردم شد.

دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی ششم ابان را روز مبارزه با استکبار داخلی دانست و گفت: مقام معظم رهبری در پیام خود مسئله عدالت را سرآغاز فهرست‌ بلند مسائل‌ کشور دانستند و خطر نفوذ و ظهور مراکز قدرت و ثروت داخلی را گوشزد کردند. لذا ما سالگرد پیام «شش هشت» رهبر انقلاب را روز مبارزه با مراکز قدرت و ثروت داخلی و در یک کلام « روز مبارزه با استکبار داخلی» می‌نامیم.

وی عنوان کرد: در سالگرد پیام رهبر معظم انقلاب به جنبش دانشجویی، ماموریت عدالتخواهی و مبارزه با مفاسد اقتصادی و مراکز قدرت و ثروت توسط رهبری به دانشجویان سپرده شد و دانشجویان سفارش شده است که هر نقطه ای استفهام بر انگیزی که جوان عدالتخواه در ذهنش شکل میگیرد و کسانی را مضنون به فساد می داند، سوال کند، مطالبه نماید. این پیام تاریخی مقام معظم رهبری منجر به شکل‌گیری جنبش عدالتخواه دانشجویی شد.