در اولین روز نشست تشکیلاتی :

دانشجویان عدالتخواه به تماشای یتیم خانه ایرانیان رفتند

به گزارش عدالتخواهی در اولین روز نشست تشکیلاتی جنبش عدالتخواه دانشجویی اعضای این اتحادیه دانشجویی به تماشای فیلم سینمایی یتیم خانه پرداختند. فیلم سینمایی«یتیم‌خانه ایران» تازه‌ترین اثر سینمایی ابوالقاسم طالبی درباره قحطی سال‌های جنگ جهانی اول در ایران است که در پی اشغال ایران توسط روس‌ها و انگلیسی‌ها و تهاجم بی‌رحمانه روباه پیر و به […]

به گزارش عدالتخواهی در اولین روز نشست تشکیلاتی جنبش عدالتخواه دانشجویی اعضای این اتحادیه دانشجویی به تماشای فیلم سینمایی یتیم خانه پرداختند.

فیلم سینمایی«یتیم‌خانه ایران» تازه‌ترین اثر سینمایی ابوالقاسم طالبی درباره قحطی سال‌های جنگ جهانی اول در ایران است که در پی اشغال ایران توسط روس‌ها و انگلیسی‌ها و تهاجم بی‌رحمانه روباه پیر و به غارت بردن منابع غذایی مردم و ایجاد قحطی در ایران رخ داد.

 در این فیلم نقش پنهان و آشکار انگلیس در از بین رفتن نزدیک به نیمی از جمعیت ایران در آن سال‌ها به تصویر کشیده شده است که درکتب تاریخی مدارس ما این حادثه تلخ حذف شده است و نامی از آن نیست.