دومین روز نشست تشکیلاتی جنبش عدالتخواه دانشجویی برگزار شد + تصاویر

به گزارش عدالتخواهی دومین روز نشست تشکیلاتی جنبش عدالتخواه دانشجویی در سه کارگاه رسانه ، نشریات ،بیانیه و برنامه سخنرانی باموضوع اقتصاد مقاومتی برگزار شد. در حوزه رسانه محمد صالح مفتاح دبیر اسبق جنبش عدالتخواه و خانم صمدی و در حوزه نشریات محمدحسین بدری  و کارشناس بیانیه نویسی  سید حسن موسوی فرد بودند که در کارگاه […]

به گزارش عدالتخواهی دومین روز نشست تشکیلاتی جنبش عدالتخواه دانشجویی در سه کارگاه رسانه ، نشریات ،بیانیه و برنامه سخنرانی باموضوع اقتصاد مقاومتی برگزار شد.

در حوزه رسانه محمد صالح مفتاح دبیر اسبق جنبش عدالتخواه و خانم صمدی و در حوزه نشریات محمدحسین بدری  و کارشناس بیانیه نویسی  سید حسن موسوی فرد بودند که در کارگاه ها حضور داشتند.

در سه کارگاه نشریات ،بیانیه و رسانه که از الزامات کاری  تشکل های دانشجویی می باشد نکات لازم بیان شد و در پایان هر گارگاه دانشجویان به تهیه و نوشتن خبر ،نشریه و بیانیه  پرداختند .

در این نشست تشکیلاتی کارشناس حوزه اقتصاد مقاومتی مسعود براتی بودند که به تشریح سیاست های اقتصاد مقاومتی و وظیفه جنبش دانشجویی در این راستا پرداختند.

براتی در ادامه گفت مولفه اصلی که جنبش عدالتخواه حول آن شکل گرفت عدالت در داخل و مبارزه با استکبار بود و در جال حاضر وظیفه جنبش دانشجویی گفتمان سازی است و هر موضوعی که در راستای اقتصاد مقاومتی می خواهد باشد باید 5 فاکتور عدالت محوری ،مردم محوری ، دانش بنیان بودن ، درون زا بودن و برون گرا بودن را داشته باشد.

مسعود براتی به تشریح اصل 43 قانون اساسی پرداخت که برای  حوزه های معیشت ،بهداشت ،آموزش ،مسکن ، کار و تسهیلات ازدواج مصوب شده است.

دبیر اسبق جنبش عدالتخواه بصیرت عمومی ،بصیرت تخصصی و دانش تخصصی را لازمه ورود به مطالبه گری و اقتصاد مقاومتی بیان کرد.

در ادامه نشست تشکیلاتی تشکل های عدالتخواه در چند گروه تقسیم شدند و هرتشکل موضوعی مرتبط با فضای دانشگاهها را انتخاب و بصورت پرسش و پاسخ به بررسی فضای دانشگاه ها و هم فکری در مورد اولویت های کنونی جنبش دانشجویی پرداختند.

photo_2016-11-04_01-31-45 photo_2016-11-04_01-31-52 photo_2016-11-04_01-31-58 photo_2016-11-04_01-32-11 photo_2016-11-04_01-32-17 photo_2016-11-04_01-32-23 photo_2016-11-04_01-32-28 photo_2016-11-04_01-32-33 photo_2016-11-04_01-32-40 photo_2016-11-04_01-32-45 photo_2016-11-04_01-32-51 photo_2016-11-04_01-32-56 photo_2016-11-04_01-33-06 photo_2016-11-04_01-33-11 photo_2016-11-04_01-33-17 photo_2016-11-04_01-33-24 photo_2016-11-04_01-33-36 photo_2016-11-04_01-33-43 photo_2016-11-04_01-33-48 photo_2016-11-04_01-33-54 photo_2016-11-04_01-34-00 photo_2016-11-04_01-34-05 photo_2016-11-04_01-34-13 photo_2016-11-04_01-34-18 photo_2016-11-04_01-34-24 photo_2016-11-04_01-34-31 photo_2016-11-04_01-34-38 photo_2016-11-04_01-34-49 photo_2016-11-04_01-34-53 photo_2016-11-04_01-34-59 photo_2016-11-04_01-35-05 photo_2016-11-04_01-35-10 photo_2016-11-04_01-35-22