در اقدامی جهادی:

کار قابل تقدیر چند دانشجو در شب‌های سرد تهران +عکس

به گزارش عدالتخواهی این دانشجویان در شب اول این حرکت خود نیز با تجمع مقابل مجلس خواستار رسیدگی به کارتن خواب ها در شب های سرد تهران کردند. یکی از این دانشجویان در حاشیه نگاری از اقدام شب گذشته نوشت: همش پخش شد هرچیزی که امروز بدستمون رسوندنو رسوندیم به  نیازمندش، از صفا و صمیمتتون تا […]

به گزارش عدالتخواهی این دانشجویان در شب اول این حرکت خود نیز با تجمع مقابل مجلس خواستار رسیدگی به کارتن خواب ها در شب های سرد تهران کردند.

یکی از این دانشجویان در حاشیه نگاری از اقدام شب گذشته نوشت:

همش پخش شد
هرچیزی که امروز بدستمون رسوندنو رسوندیم به  نیازمندش، از صفا و صمیمتتون تا نون و اجیل و شیرینی!

امشب به هم کمک کردن و کار  گروهی کردنو به معنای واقعیش معنا کردیم.

امشب دو تیم شدیم، یه تیم رفت میدون  شوش. با اش و لباس گرم و پتو.

یه تیم هم اطراف  بیمارستان امام خمینی و مرکز طبی و بیمارستان شریعتیو پوشش داد.

یه نفر موز و شیرینی رسوند، یه نفر شله زرد داد، یه نفر یه فلاسک چای اورد، یه نفر عدسی اورد، یه نفر وانت اورد یه نفر…

هرکی هرچی داشت اورد

هرچی بدستمون رسیدو پخش کردیم، به کمک هم. تا ساعت ٢:٥٠ شب طول کشید، اما بدست نیازمند تریناش رسید. از کارتن خوابای میدون شوش تا همراهان بیمار. از رفتگرای خیابون ولیعصر تا کارتن خوابای پل مدیریت.

خبر نام ه دانشجویان ایران